Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa hakee seitsemän henkilöä

Julkaisuajankohta 13.10.2022 8.13
Uutinen

Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä seitsemän henkilöä. Virka on tullut avoimeksi 1.10.2022 ja se täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt (tutkintotiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen):

-    Juha Hakola, hallintotieteiden maisteri 
-    Samppa Holopainen, oikeustieteen lisensiaatti
-    Hannu Kautto, hallintotieteiden maisteri
-    Kari Kulmala, hallintotieteiden maisteri
-    Marko Nyyssönen, oikeustieteen kandidaatti
-    Juha Pietarinen, oikeustieteen kandidaatti
-    Jarmo Puustinen, hallintotieteiden tohtori

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.

Poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä.