Itä-Suomen suojatie- ja taajamaliikenne erityisvalvonnassa tällä viikolla

13.4.2021 13.18
Uutinen

Poliisi valvoo kuluvalla viikolla tehostetusti taajamaliikennettä, etenkin suojatiesääntöjen noudattamista sekä risteyskäyttäytymistä.

Poliisin valtakunnallinen suojatievalvontapäivä on keskiviikkona 14.4.2021. Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista sekä risteyskäyttäytymistä teeman mukaisesti tällä viikolla. Valvonnan tavoitteena on parantaa suojatie- ja taajamaliikenneturvallisuutta. Lisäksi poliisi haluaa edistää tienkäyttäjien tietoisuutta oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan suojatiesäännösten noudattamisessa. 

Poliisi tulee kiinnittämään erityistä huomiota moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajiin, joiden: tulee antaa esteetön kulku jalankulkijoille, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Poliisi haluaa myös muistuttaa, että suojatietä tulee lähestyä varovaisesti ja sellaisella nopeudella, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä.

Loukkaantumiset laskussa, menehtyneitä aiempaa enemmän

Viime vuosina suojatieonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrät ovat pysytelleet varsin tasaisina. Vuonna 2020 loukkaantuneiden määrä kääntyi merkittävään laskuun. Menehtyneitä oli suojatieonnettomuuksissa sen sijaan varsin paljon edellisvuoteen verrattuna: Vuoden 2019 tammi-joulukuussa menehtyneitä oli 15, kun vuoden 2020 vastaavana aikana menehtyneitä oli 22.

Valtakunnallista teemaviestintää voi seurata myös somessa tunnisteella #suojatievalvontapäivä. Lisäksi valvonnasta viestitään myös paikallisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen some-kanavilla tunnisteilla #poliisiis #poliisi #suojatie #pysäköinti.


Poliisiauto parkissa Kuopiossa Hapelähteenkadun ja Maaherrankadun risteyksessä. Poliisi valvoo suojatieliikennettä muun muassa Kuopiossa Hapelähteenkadun ja Maaherrankadun risteyksessä. 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Liikenne Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uutinen
Itä-Suomen poliisilaitos
liikenne
liikenneturvallisuus
pysäköinti
suojatiet