Itä-Uudenmaan poliisilaitos panostaa haavoittuvassa asemassa olevien rikosasioiden tutkintaan

Julkaisuajankohta 14.11.2023 10.49
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on 1.11.2023. voimaan tulleessa organisaatiouudistuksessa panostanut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien rikosasioiden tutkintaan.

Organisaatiouudistuksessa rikostorjuntasektorille on perustettu erityistutkintayksikkö, joka koostuu nuorten rikosten tutkintaryhmästä, lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaryhmästä, aikuisten seksuaalirikosten tutkintaryhmästä sekä ennalta estävästä toiminnosta. Nuorten rikosten tutkintaryhmä vastaa 15-17 -vuotiaiden tekemiksi epäiltyjen rikosten tutkinnasta. Lapsirikosryh-mässä tutkitaan kaikki täysi-ikäisten tekemiksi epäillyt lapsiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikokset. Molempia tutkintaryhmiä koskee esitutkintalakiin kirjattu kiireellisyysvelvoite. 

- Itä-Uudellamaalla on jo vuonna 2018 keskitetty lapsiin kohdistuvien rikosten esitutkinta omaan tutkintaryhmäänsä ja kokemukset siitä ovat olleen erinomaisia niin tutkijoiden, sidosryhmien kuin syyttäjänkin näkökulmasta. Keväällä 2022 keskitimme myös nuorten rikoksentekijöiden esitutkinnan omaan tutkintaryhmäänsä ja myös tästä kokemukset ovat olleet erittäin positiiviset, kertoo rikostutkintasektorin johtaja, rikosylikomisario Petri Eronen. 

Lapsiin ja nuoriin liittyvät rikosasiat sekä sensitiivisten rikosten asianomistajien tukitoimet sivuavat samoja moniviranomaisyhteistyön rajapintoja. Uudistuksella tavoitellaankin synergiaetuja niin tiedonkulussa ja tukitoimintojen kohdentamisessa kuin myös johtamisessa ja rikosprosessin sujuvoittamisessa. 

- Uuden erityistutkintayksikön ryhmissämme on hyvä tekemisen meininki ja aktiivinen ja positiivinen ote toiminnan kehittämiseen. Uskon kokonaisuutena tämän uudistuksen huomioivan yhä paremmin myös haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien asemaa, tehostavan esitutkintaprosessia sekä huomioivan yhä paremmin esitutkinnan laatutekijät Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa, toteaa erityistutkintayksikön johtaja, rikostarkastaja Heidi Niemi
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin toiminta ja kehittäminen Rikokset ja tutkinta Uutinen