Jatkotiedote Joensuun Enon karhuihin

1.8.2021 18.25
Uutinen

Joensuun Enon Sarvingin alueella liikkuvaa loukkaantunutta karhua ja sen neljää pentua ei ole löydetty.

Poliisille tehtiin 7.7.2021 klo 12 ilmoitus loukkaantuneesta karhusta Joensuun Sarvingin-Pirttivaaran alueelta. Ilmoitustietojen ja ilmoittajan myöhemmin poliisille toimittamien valokuvien perusteella täyskasvuisella karhulla on vasemmassa etujalassaan pienpetojen pyyntiin tarkoitettu rauta. Täyskasvuisen karhun mukana liikkuu neljä pentukarhua. Kuvien perusteella pennut ovat syntyneet viime talvena.

Toimintavaihtoehdoista neuvoteltiin ja konsultoitiin Luonnonvarakeskusta (LUKE), Riistakeskusta, valvontaeläinlääkäreitä ja mm. Ähtärin eläinpuistoa. Valvontaeläinlääkärien, LUKE:n ja eläintarhojen kanta oli emän ja myös pentujen lopettaminen, mikäli jälkimmäisille ei löydy sopivaa sijoituspaikkaa. Kyselyjen perusteella karhuja vastaanottavissa, AVI:n hyväksymissä eläintarhoissa ei ole tilaa pennuille. Riistakeskus ehdotti lopettamisen sijaan karhun nukuttamista ja rautojen poistamista ja karhun tilan arviointia nukutettuna. Valvontaeläinlääkäreillä ei ole karhun nukutukseen soveltuvia lääkeaineita tai välineitä, mutta sellaiset oli saatavilla LUKE:lta. Poliisi päätti yrittää ensisijaisesti nukutusta ja rautojen poistoa ja lopettamista vasta viimesijaisena vaihtoehtona. 

Riistakeskus toimitti 16.7.2021 alueelle häkin, jossa nukutus oli tarkoitus toteuttaa ja poliisi pyysi LUKE:lta virka-apua nukutuksen toteuttamiseksi. Häkki ja LUKE:n henkilöstö olivat valmiudessa 30.7.2021 saakka, mutta karhuista ei saatu tuona aikana havaintoja, eikä nukutusta päästy yrittämään.

Loukkaantunutta karhua on yritetty etsiä ja saada häkkiin nukutusta varten, mutta tuloksetta. Eläinlääkärien arvion mukaan jalassa olevasta pienpetoraudasta aiheutuu karhulle sellaista kipua ja kärsimystä, joka täyttää eläinsuojelulain 14 § mukaiset kriteerit lopettamiselle eli eläintä ei voi jättää luontoon. Loukkaantunut naaraskarhu, jolla on mukanaan pennut, saattaa olla ihmisille kohtaamistilanteessa erittäin vaarallinen.    

Poliisilain 2:16 mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta on säädetty myös eläinsuojelulain 14 § (sairaat ja vahingoittuneet eläimet): Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Edellä mainituin perustein poliisi katsoo oikeaksi poliisilain 2:16 §:n perusteella määrätä kyseisen loukkaantuneen karhun lopetettavaksi. 

Loukkaantuneen täyskasvuisen karhun mukana olevat pennut pyritään saamaan kiinni ja toimittamaan hoitoon joko AVI:n hyväksymään, eläinsuojelulain 24 § mukaiseen eläintarhaan tai maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaiseen tilapäiseen pitopaikkaan. Mikäli pentuja ei saada kiinni, nekin lopetetaan.

Loukkaantuneen eläimen jäljittämisen ja lopettamisen suorittavat havaintopaikan mukaisen riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijat. 

Itä-Suomen poliisilaitos Joensuu Pohjois-Karjala Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Itä-Suomen poliisilaitos
karhut
petoeläimet