Julkinen kuulutus POL-2024-32834

Julkaisuajankohta 28.2.2024 11.35 | Julkaistu suomeksi 28.2.2024 klo 11.51

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta on julkaistu poliisin verkkosivuilla 28.02.2024. Ilmoituksen asianumero on POL-2024-32834.

Julkisena kuulutuksena ilmoitetaan, että Oulun poliisilaitoksella on takavarikossa alla lueteltu omaisuus, joka on määrätty palautettavaksi omistajalleen. Oulun poliisilaitos kehottaa kyseisen omaisuuden omistajaa, tai muita joilla on oikeus kyseiseen omaisuuteen, ilmoittautumaan ja vaatimaan omaisuutta itselleen kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen tiedoksisaannista.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen, tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

5770/R/6346/23/PAI/2 
Esine numero 3: Kulmahiomakone Hilti.

5770/R/14073/23/KEY/1
Esine numero 1: Ranneketju

5770/R/18057/23/TVP/1
Esine numero 1: Lasten lasketteluvälineet, Salomon

5770/R/18660/23/TVP/1
Esine numero 1: Laukku/urheilukassi

Esine numero 2: Kalastusvälineet, vaappurasioita

Esine numero 3: Kalastusvälineet, vapoja

Esine numero 4: Kalastusväline, vapa

Esine numero 5: Metallinpaljastin

5770/R/25789/23/TVP/1
Esine numero 1: Polkupyörä, Kona

5770/R/18028/23/TVP/1
Esine numero 1: Polkupyörä, Radon

5770/R/25636/23/TVP/3
Esine numero 1: Saha, Hikoki

Esine numero 2: Voimapihdit

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Oulun poliisilaitos, PL45, 90101 Oulu tai sähköpostitse kirjaamo.oulu@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta.

Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus Oulun poliisilaitos