Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lupatilastoja viime vuodelta

Julkaisuajankohta 23.1.2024 14.00 | Muokattu 23.1.2024 klo 14.01
Uutinen

Lupahallinnon viime vuoden tilastot ovat valmistuneet.

Vuonna 2023 Kaakkois-Suomen poliisilaitos käsitteli 68310 lupa-asiaa. Laskua on vuoteen 2022 verrattuna noin 10 % ja lasku johtuu passien kysynnän vähentymisestä. Passeja myönnettiin viime vuonna 41040 ja edellisenä vuonna 51121. Sähköisen asioinnin käyttöaste on kaakossa 70,9 % ja valtakunnassa keskiarvo on 76,7 %.

Viime vuonna Kaakkois-Suomen alueella poliisille ilmoitettiin 570 yleisötilaisuutta, ampuma-aselupia käsiteltiin 2866 kpl ja turva-alan lupia 827 kpl sekä ajo-oikeuteen liittyvää päätöksiä tehtiin 3593.


Tällä hetkellä ajanvarausjonot lupapalveluihin ovat poliisiasemasta riippuen neljästä viikosta ylöspäin. Ilman ajanvarausta vuoronumerolla asioivien asiakkaiden odotusajat vaihtelevat 10 minuutista 40 minuuttiin. Lupia hakevia neuvotaan varaamaan aika lupapalveluihin hyvissä ajoin ja hyödyntämään sähköisiä palveluja.

Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kymenlaakso Poliisin lupapalvelut Uutinen