Kaakkois-Suomen poliisilaitos suorittaa 22. - 28.5.2023 yleisötilaisuuksien valvontaa ja järjestyksenvalvojien määrän tarkastamista

Julkaisuajankohta 19.5.2023 9.27
Uutinen

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Tyypillisiä yleisötilaisuuksia ovat erilaiset messut ja markkinat, urheilukilpailut, näytökset sekä yleisölle suunnatut juhlat.

Yleisötilaisuuteen osallistuminen ei edellytä erillistä kutsua tai jonkin yhteisön jäsenyyttä. Yleinen kokous, eli niin sanottu mielenosoitus, ei ole yleisötilaisuus.

Pääsääntöisesti yleisötilaisuuksista pitää ilmoittaa kirjallisesti järjestämispaikan poliisille. 

Ainakin seuraavista tilaisuuksista on syytä tehdä ilmoitus:

  • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
  • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
  • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
  • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
  • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
  • tapahtumassa on anniskelua
  • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
  • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)

Tee ilmoitus yleisötapahtumasta vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Sellaisista tilaisuuksista, jotka edellyttävät esimerkiksi liikennejärjestelyjä, ilmoitus on hyvä tehdä aikaisemmin. Suurista tapahtumista ilmoitetaan jopa vuotta ennen tilaisuuden alkamista.

Jos tilaisuuteen tarvitaan liikenteenohjaajia tai järjestyksenvalvojia, tee ilmoitus mielellään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Jos kyseessä on suuri tai monipäiväinen tapahtuma, ota yhteyttä järjestämispaikan poliisilaitokseen jo järjestelyjen alkuvaiheessa. Kun turvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella hyvissä ajoin, vältytään yllätyksiltä puolin ja toisin.

Voit tehdä ilmoituksen yleisötilaisuudesta poliisin verkkoasioinnissa (https://asiointi.poliisi.fi). Käsittelymaksu veloitetaan samalla. Jos päätöksen teko vaatii laajempaa selvitystyötä, kuten poliisin aluekatselmuksen, useampia etukäteisneuvotteluja tai turvallisuussuunnittelua, kyse on vaativasta yleisötilaisuuspäätöksestä, jonka käsittelymaksu on tavanomaista suurempi.

Voit tehdä ilmoituksen myös vapaamuotoisesti sähköpostitse tai postitse paikalliselle poliisilaitokselle. Poliisilaitos lähettää sinulle laskun käsittelymaksusta jälkikäteen postitse. Huomioi, että mahdolliset lisätietopyynnöt ja niihin vastaaminen edellyttävät tarpeeksi pitkää käsittelyaikaa.

Voit ilmoittaa samalla ilmoituksella useampia samanlaisia, samassa paikassa, mutta eri aikoina järjestettäviä tilaisuuksia. Tähän tarvitset poliisin suostumuksen.

Aivan kaikista yleisötilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa. Usein tällaisten tapahtumien luonne on sellainen, että sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa eikä erillisiä liikennejärjestelyjä vaadita. Tilaisuuden paikka tai yleisön vähäinen määrä voi olla myös perusteena, että tilaisuudesta ei tarvitse ilmoittaa. Jos olet epävarma, ole yhteydessä paikalliseen poliisiin.

Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kymenlaakso Poliisin lupapalvelut Uutinen