Kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina, mutta millä rahalla?

Julkaisuajankohta 2.9.2021 9.45
Uutinen

Kiinnijäämisriski pienenee, rikosten tutkinta-ajat pitenevät ja selvitysprosentit huononevat, ennalta estävän toiminnan toteuttaminen vaikeutuu sekä harva-alueiden partiointi nykymuodossaan loppuu. Siinä vain osa Oulun poliisilaitoksen tulevaisuuden näkymistä, jos poliisin vuosibudjettiin suunnitellut vähennykset toteutuvat.

Poliisin määräraha-asiat ovat olleet esillä viime keväänä tehdyn rahoituskehyspäätöksen jälkeen. Näillä näkymin poliisin vuosibudjettiin on tulossa 34.9 miljoonan euron vaje, mikä toteutuessaan tarkoittaisi merkittäviä muutoksia poliisipalveluihin. Olemme siis Oulun poliisilaitoksessa joutuneet jo suunnittelemaan, miten toimintaamme sopeutetaan, jos valtiovarainministeriön budjettiesitys toteutuu ja ensi vuonna meillä on käytettävissä huomattavasti vähemmän rahaa.

 
Rahan väheneminen näkyisi poliisin toiminnassa laajasti. Suomessa on jo nyt pohjoismaisessa vertailussa selvästi vähiten poliiseja asukasta kohden, eikä tästä määrästä olisi enää vara vähentää. Pikemminkin lupaukset poliisien määrän lisäämisestä ovat olleet samalla lupaus entistä paremmasta palvelutasosta kansalaisille ja vakaammasta työpaikasta poliisin henkilöstölle. Sopeuttamistoimet näkyisivät väistämättä kaikissa poliisiyksiköissä ja -toiminnassa. 


Jatkossakin kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmius olisi säilytettävä nykyisellä tasolla, mikä aiheuttaisi entistä enemmän priorisointia muissa poliisin hälytystehtävissä. Kiireettömissä tehtävissä poliisin paikalle tulo kestäisi entistä kauemmin, sekä virka-avun antaminen muille viranomaisille ja yksityishenkilöille voisi vaikeutua merkittävästi. Valvontatehtävissä näkyvien poliisipartioiden määrä vähenisi, millä olisi suora vaikutus kansalaisten turvallisuuteen ja turvallisuudentunteeseen sekä rikosten tekijöiden kiinnijäämisriskiin. Puhumattakaan esimerkiksi huumausainerikosten paljastavasta tutkinnasta tai tietoteknisestä tutkinnasta, joissa työmäärät ovat viime vuosina nousseet. Kyberrikollisuus, rajat ylittävä rikollisuus ja ihmiskauppa, kaikkiin pitäisi panostaa enemmän, mutta "tyhjätaskuna" tämä ei onnistu. 


Poliisipäällikkö Mika Heinilän mukaan on harmillista, että joudumme miettimään säästötoimia, kun meidän pitäisi kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti. "Harvavalvonta on lähtenyt käyntiin erittäin hyvin, poliisi on näkynyt esimerkiksi Vaalassa ja Siikalatvalla entistä useammin. Kansalaisilta ja kuntajohdolta on saatu hyvää palautetta, mutta nyt tämä toiminta on vaarassa loppua." Heinilä kantaa huolta myös henkilöstön jaksamisesta. Määräaikaisissa virkasuhteissa olevien poliisien töiden jatkuminen on vaakalaudalla ja epätietoisuus tulevasta on henkisesti raskasta. "Haluaisimme taata koulutetulle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle työpaikat, nyt on vaarana, että he siirtyvät muihin hommiin", Heinilä toteaa. Henkilöstövähennykset aiheuttaisivat myös työmäärän lisääntymistä töihin jääville, joten poliisipäälliköllä on aito huoli henkilöstönsä työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. 


Kun lisäämme mahdolliseen sopeuttamislistaan vielä toimitilaverkoston tarkastelun, kalustokustannukset ja tietojärjestelmät, voimme todeta, että ensi viikolla alkavassa hallituksen budjettiriihessä ratkaistaan isoja asioita. Haluaisimme olla jatkossakin kaikkien turvaajia, kaikkina aikoina, nyt ja huomenna. Toivottavasti saamme siihen edellytykset. 
 

Kainuu Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen