Karhu lopetettiin poliisin päätöksellä Kihniössä

25.10.2021 11.12
Uutinen

Sisä-Suomen poliisi sai torstaina 21.10.2021 ilmoituksen karhusta, jolla riistakameraan tallentuneiden kuvien perusteella oli havaittavissa pienpetoraudat kiinni tassussaan. Poliisi teki kyseisestä karhusta lopettamispäätöksen ja karhu lopetettiin perjantaina 22.10.2021. Poliisin tekemä lopettamispäätös tehtiin eläinsuojelullisin perustein.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Poliisin toimivaltuuden perustana lopettamispäätöstä tehdessä on poliisilain 2 luvun 16 §: ”Poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle ja terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Tässä tapauksessa poliisi arvioi, että kyseisen eläimen hengissä pitäminen olisi aiheuttanut sille kärsimystä eikä muuta lievempää keinoa ollut käytössä.

Eläimen lopettamisen suorittivat riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apuryhmä. 

Kihniö Pirkanmaa Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Sisä-Suomen poliisilaitos
eläimen lopetus
eläinsuojelu
karhu