Kasvokuvavertailujärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluiden kilpailutus

Julkaisuajankohta 3.5.2024 12.14
Uutinen

Poliisihallitus on käynnistänyt 3.5.2024 kasvokuvavertailujärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut sekä muut asiantuntijapalvelut kilpailutuksen.

Kasvokuvavertailujärjestelmä tarjoaa rajapinnan biometrisen tunnistamisen hyödyntämiseen.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011, PUTU-laki). Hankintamenettelynä käytetään PUTU-lain mukaista rajoitettua menettelyä.

Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen palvelu Hilmassa.

Hankintailmoitukset Poliisihallitus