Katalysaattorit ja polttoaineet kelpaavat hyvin varkaille

Julkaisuajankohta 9.12.2022 8.41
Uutinen

Tänä vuonna Itä-Suomessa on poliisin tietoon tullut 168 katalysaattorivarkautta ja polttoainevarkaat ovat olleet etenkin huoltoasemien sekä yrittäjien kiusana.

Polttoaineet


Itä-Suomen poliisilaitoksen alueelta on viime viikkojen aikana anastettu useita tuhansia litroja polttoaineita erityisesti kuorma-autoista sekä erilaisista työkoneista. Varkauksia tulee ilmi useita joka viikko koko maakunnan alueella. Huoltoasemilla ongelmana ovat autoilijat, joille polttoaine kyllä kelpaa, mutta maksu siitä jää suorittamatta.

Poliisi kertoi aiemmin keväällä, että korkealle kohonneet bensiini- ja dieselpolttoaineiden hinnat ovat lisänneet polttoaineisiin kohdistuvia varkauksia koko maassa. Sama meno jatkuu ja uusi anastusaalto on paraikaa Itä-Suomessa käynnissä, jonka vuoksi poliisi kehottaa kansalaisia tarkistamaan polttoaineomaisuutensa suojaukset kuten lukot ja eri säilytystavat. Poliisi epäilee, että suuri osa anastetusta polttoaineesta päätyy pääsääntöisesti jälleen myyntiin.

Tyyppitapauksessa rikollinen teko kohdistuu syrjäisillä rakennustyömailla tai maa- ja metsätalouskäytössä oleviin isoihin työkoneisiin ja polttoainesäiliöihin. Varastetut litramäärät vaihtelevat useista sadoista litroista aina useisiin tuhansiin litroihin. Rikollinen toimija rikkoo polttoainesäiliöiden lukot tai poraavat säiliöihin reikiä, minkä jälkeen polttoaineet on imetty tai valutettu varkaiden omiin säilöihin. Suurempien määrien kuljettamiseen käytetään kuorma- tai pakettiautoja ja perävaunuja. Rikokset tapahtuvat tasaisesti viikon eri päivinä, mutta rikollinen toimija käyttää hyväkseen pimeää ajankohtaa ja teot yleensä tapahtuvat öiseen aikaan.

Samoin kuorma-autoihin kohdistuneet polttoainevarkaudet tapahtuvat öiseen aikaan ja usein hiljaisissa paikoissa esimerkiksi teollisuusalueilla tai parkkipaikoilla. Rosvot ovat jopa leikanneet reikiä verkkoaitoihin päästäkseen aitauksen sisällä olleiden kuorma-autojen tankeille. 

Polttoainenäpistyksiä Itä-Suomessa tulee poliisin tietoon lähes päivittäin ja vuositasolla niistä on kirjattu rikosilmoituksia 500 kappaleen luokkaa. Näpistystapaukset ovat pääsääntöisesti huoltoasemilla tapahtuneita tankkauksia, jotka on jätetty maksamatta. 

Varkausrikoksina kirjattuja polttoaineanastuksia on poliisin tietoon tänä vuonna tullut kymmeniä. Näiden rikosten kohteena ovat olleet pääsääntöisesti kuorma-autot sekä erilaiset työkoneet ja työmailla olevat polttoainesäiliöt. Yksittäisissä tapauksissa anastetun polttoaineen määrät vaihtelevat muutamasta kymmenestä litrasta satoihin litroihin. Esimerkkinä mainittakoon tältä syksyltä tapaus Mikkelistä, jossa tilatankista anastettiin 1 800 litraa polttoöljyä. 


Miten voi välttyä polttoainevarkaudelta tai ainakin vaikeuttaa voron puuhia:

  • Säilytetään jos mahdollista ajoneuvoja ja polttoainesäiliöitä lukittujen porttien ja puomien takana
  • Kunnolliset lukitukset ajoneuvoissa ja säiliöissä
  • Kameravalvonnan järjestäminen myös väliaikaisiin pysäköinteihin

Jos havaitset epäilyttävää toimintaa ajoneuvojen ympärillä, soita välittömästi yleiseen hätänumeroon 112. Ja jos pystyt ottamaan videokuvaa tai valokuvia rikollisesta toiminnasta (tekijästä ja hänen käyttämästä ajoneuvosta) tai tekemään havaintoja tekijän poistumissuunnasta, ne monesti helpottavat merkittävästi tekijän kiinnisaantia ja siten rikosvastuun kohdentumista. Myös mahdolliset epäillyt varastetun polttoaineen myynnistä ja myyntiyrityksistä pyydetään ilmoittamaan poliisille.


Katalysaattorit


Itä-Suomessa on tehty vuoden 2022 aikana 168 rikosilmoitusta katalysaattorivarkauksista. Katalysaattoreita anastetaan niiden sisältämien jalometallien (rhodium, palladium ja platina) vuoksi. Yhdestä katalysaattorista voi saada romuttamolla jopa 700 euroa. 

Suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda, Toyota, Volvo ja Opel. Anastettuja katalysaattoreita myydään ympäri Suomea korjaamoihin ja romuliikkeisiin sekä viemällä niitä ulkomaille myyntiin. Katalysaattorivarkauksia tekevät suomalaiset ja ulkomaalaiset rikolliset. Ammattilainen irrottaa akkupistosahaa käyttäen pysäköidyn auton pakoputkistossa olevan katalysaattorin muutamassa minuutissa. 

Katalysaattorivarkaus kohdistuu yleensä yöaikaan pysäköintipaikalle tai kadun varteen jätettyyn autoon. Ja yleensä paikoille, joissa on huono valaistus tai auto pysäköity paikalle, jonne on näkemäesteitä. Usein kohteet myös tiedustellaan etukäteen. Kannattaa siis kiinnittää huomiota tuntemattomien henkilöiden liikkumiseen pysäköintipaikoilla.

Suojaustoimet
Katalysaattoria voi suojata rikollisilta monella tavalla. Toiset tavat ovat helpompia kuin toiset, ja jotkin tavat maksavat enemmän kuin toiset. Jos autosi kuuluu riskiryhmään, jotakin on syytä tehdä. 

Ohessa muutama helppo ja yksinkertainen tapa yrittää estää autoa joutumasta rikoksen kohteeksi.

1.    Pysäköi autosi hyvälle paikalle

  • Jos et pysty pitämään autoasi lukitussa paikassa, yksinkertaisin keino suojata autosi katalysaattorivarkailta on pysäköidä se valoisalle / valaistulle paikalle tai paikalle, jonne on koko ajan hyvä näkyväisyys monesta eri suunnasta. Näin kasvaa todennäköisyys sille, ettei autosi joudu rikoksen kohteeksi.

2.    Asenna suojapelti katalysaattorin eteen

  • Suojapellin voi hitsata kiinni tai asentaa paikalleen pulteilla. Pelti on helppo asentaa korjaamolla ja kotioloissa, jos kädentaitoja ja välineitä löytyy.

3.    Kaiverra rekisterinumerosi katalysaattoriin

  • Tunnisteen kaivertaminen katalysaattoriin on yksi monista tavoista saada rikollinen harkitsemaan vielä kertaalleen valintaansa. Kun rikollinen huomaa rekisterinumeron katalysaattorissa, voi olla, että hän jättää koskematta katalysaattoriin.

4.    Maalaa katalysaattori

  • Rikollista toimintaa voi ehkäistä myös maalaamalla katalysaattori lämmönkestävällä huomiota herättävällä värillä. Esimerkiksi punainen tai oranssi väri saattaa säikäyttää rikollisen pois, koska he huomaavat, että katalysaattori on merkitty jollakin tavalla.

Jos huomaat epäilyttävää toimintaa oman tai jonkun toisen auton kimpussa, soita viipymättä yleiseen hätänumeroon 112. Ja jos pystyt ottamaan videokuvaa tai valokuvia rikollisesta toiminnasta (tekijästä ja hänen käyttämästä ajoneuvosta) tai tekemään havaintoja tekijän poistumissuunnasta, ne monesti helpottavat merkittävästi tekijän kiinnisaantia ja siten rikosvastuun kohdentumista.
 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Rikokset ja tutkinta Uutinen