Keskusrikospoliisin tarkastukset merenalaisista kohteista ovat edenneet

Julkaisuajankohta 19.12.2023 14.10
Uutinen

Airistolla merkittyjen kohteiden tarkastukset ovat edenneet suunnitellusti viranomaisyhteistyönä vuoden 2023 aikana. Suurin osa kohteista on saatu tarkastettua ja löydökset ovat pääasiassa osoittautuneet ihmisten mereen heittämäksi jätteeksi.

Keskusrikospoliisi kiittää puolustusvoimia virka-avun antamisesta, erityisesti Merivoimia ja tehtäviin osallistunutta sukellus- ja alushenkilöstöä. Työ edellyttää erityisosaamista ja erityisvälineistöä ja yhteistyö on ollut saumatonta ja hyvää.

Poliisi kiittää myös yleisöä työrauhan antamisesta. Vaativa työ ja vaativat olosuhteet merialueilla eivät salli häiriötekijöitä muun muassa turvallisuusnäkökulmasta. Myös mikäli tarkistettava kohde osoittautuisi vainajaksi, kuuluu tieto ensisijaisesti omaisille, jonka jälkeen poliisi tiedottaa asiasta.

Vaativaa työtä jatketaan vuoden 2024 aikana. Keskusrikospoliisi tiedottaa aiheesta, kun kaikki tarkastukset on saatu päätökseen.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen