Kestävä kehitys ja hiilijalanjälki poliisin toiminnassa

15.9.2020 12.30

Poliisi on sisäministeriön hallinnonalan suurimpana toimijana vahvasti tukemassa sisäministeriön sitoumusta kestävän kehityksen edistämiseksi. Poliisi haluaa profiloitua asiassa edelläkävijänä paitsi sisäministeriön hallinnonalalla, myös laajemminkin valtiolla.

Tavoitteen mukainen hiilijalanjäljen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2027 mennessä on haastava tavoite ja siihen pääsemien edellyttää sekä aktiivista otetta asiaan kaikissa valinnoissa että investointeja poliisin käytössä oleviin toimitiloihin ja kalustoon.

Poliisihallituksen kestävän kehityksen suunnitelmakokonaisuus rakentuu kolmen tosiaan tukevan suunnitelman varaan. Nämä suunnitelmat ovat poliisin hiilijalanjäljen pienentämisen tiekartta, poliisin ajoneuvolatausasemien rakentamisen tiekartta ja poliisiajoneuvojen hankinnan tiekartta. Näitä suunnitelmia kehitetään Poliisihallituksessa kaikkien yksiköiden ja poliisin materiaalikeskuksen kesken. Koordinointivastuu tässä kehitystyössä on Poliisihallituksen teknologiayksikössä.

Suurin yksittäinen poliisin omalla kehysrahoituksellaan toteuttaman hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja on fossiilisten polttoaineiden käyttäminen liikenteessä. Seuraavaksi suurin on toimitiloista syntyvät päästöt, joihin poliisi voi kuitenkin vaikuttaa huomattavasti hitaammin - toimitiloissa investoinnit tapahtuvat pääosin kiinteistöjen omistajien toimesta.

- Poliisin hiilijalanjälkeä pienennetään kaikilla rintamilla suunnitelmallisesti ja hallitusti. Koko ajan pidetään mielessä poliisi päätehtävät, joissa onnistuminen ei saa heikentyä nyt tehtävien valintojen vuoksi, teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisin keinot pienentää hiilijalanjälkeä

Poliisin hiilijalanjälki koostuu lähes yksinomaan ajoneuvopäästöistä, kiinteistöjen ylläpitoon ja käyttöön kuluvasta energiasta ja hävitettävien materiaalien hävittämisprosesseista. Poliisi voi pienentää hiilijalanjälkeään myös lisäämällä etäkokousteknologian käyttöä, siirtämällä omassa päätösvallassaan olevat sähkösopimukset päästöttömästi tuotettuun sähköön ja tukemalla poliisin toimipaikkojen kiinteistön omistajia toimimaan samoin sekä mm. vähentämällä paperin käyttöä.

- Poistettavan poliisimateriaalin tehokkaampien kierrätysmahdollisuuksien kartoittaminen ja ympäristövaikutusten säännönmukaisen arvioinnin ja painoarvon lisääminen hankinnoissa valtakunnallisesti antavat poliisille hyvän mahdollisuuden pienentää hallinnonalan hiilijalanjälkeä, ylitarkastaja Janne Liljavuori Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisi siirtyy vähitellen hybridi- ja ladattaviin ajoneuvoihin

Poliisilla on käytössään kaikkiaan noin 1 500 autoa, joista vasta joitakin kymmeniä (syksyllä 2020 noin 60) käyttää polttoaineena muuta kuin bensaa tai dieseliä. Poliisi on alkanut vuoden 2020 aikana siirtyä ladattavien ajoneuvojen käyttöön niissä tehtävissä, joissa ladattavien ajoneuvojen ominaisuudet riittävät poliisin tehtävien hoitamiseen.

Suunnitelman mukaan poliisin ajoneuvokaluston osalta siirrytään ensin laajasti hybridiajoneuvoihin ja heti teknologian mahdollistamissa rajoissa täyssähköisten ajoneuvojen hankintaan. Liikkeelle on lähdetty näiden osalta yleiskäyttöisistä siviiliajoneuvoista. Pilotteja hybridi- ja täyssähkökäyttövoiman hyödyntämiseksi myös muussa ajoneuvokalustossa on jo suunnitteilla.

- Hybridi- ja täyssähkökäyttövoiman hyödynnettävyydestä tai soveltuvuudesta poliisin operatiivisen ajoneuvokaluston tarpeisiin ei ole vielä käyttökokemuksia. Kokemusta kerrytetään pilottien kautta. Selvää myös on, ettei poliisin vuosittainen ajoneuvojen uudistamistahti riitä tavoitteeseen pääsyyn. Nyt onkin löydettävä uusia tapoja vauhdittaa poliisin ajoneuvokiertoa tai kyettävä kuromaan kiinni viimeisten vuosien aikana syntynyttä ajoneuvojen vaihtovelkaa, jotta tavoitteen saavuttaminen on ylipäänsä mahdollista, materiaalipäällikkö Heli Rajaniemi Poliisin materiaalikeskuksesta toteaa.

Valtakunnallisen latausverkon suunnittelu käynnissä

Poliisihallituksessa on valmisteltu poliisin täyssähköisten ja hybridiajoneuvojen latausverkon rakentamisen suunnitelma maan kattavan verkoston saamiseksi poliisin virkakäyttöön. Suunnitelmassa on kuvattu, miten poliisi pääsee vuoden 2025 loppuun mennessä tilanteeseen, jossa poliin toimipaikoissa on latausasemat sekä toimipaikoille sijoitetuille ladattaville ajoneuvoille että myös tehtävien vuoksi laajemmin liikkuvien partioiden kaluston lataamiseen.

- Kun partio käy poliisiasemalla kirjaamassa rikosilmoituksen tai hakemassa tai tuomassa asiakkaan, voidaan auto kytkeä pikalatausasemaan ja työtehtäviä jatkaa täyteen tankatulla autolla, kun on taas aika jatkaa matkaa, ylikomisario Jussi Kiiski Poliisihallituksesta sanoo.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen
kestävä kehitys