Kevään 2023 huumekuolemia koskeva tutkinta on saatu päätökseen

Julkaisuajankohta 13.5.2024 11.11
Uutinen
Dipentyloni-kimpale metallisella vadilla

Lapin poliisi varoitti toukokuussa 2023 vaaleanpunaisesta epäillystä huumausaineesta, jonka epäiltiin myös aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Huumausainerikostutkintojen ja kuulemansyyn selvittämisten lopputulemana on, että poliisi epäilee kolmen kuolemantapauksen liittyvän samaan kokonaisuuteen. Kuolemantapauksien osalta ei ole rikosepäilyjä. Esitutkinnan aikana tapaukseen epäiltiin liittyvän muuntohuume etyloni. Tutkinnassa ilmi tulleen perusteella, osalliset olivat olettaneet, että aine on muuntohuume etylonia. Lopulta kuitenkin ilmeni, että tapauksia yhdistävä aine oli toinen muuntohuume, nimeltään dipentyloni.

Poliisi ei saanut varmistettua aineen alkuperää. Poliisi epäilee, että aine oli hankittu internetin kautta Kiinasta. Poliisi epäilee myös, että aineen hankkinut henkilö oli yksi menehtyneistä. Ainetta oli ehditty levittää jo jonkin verran, mutta ei laajalti. Osaltaan levitystä ehkäisi poliisin esitutkinnan ripeät ensitoimet ja vaaratiedottaminen.

Poliisi takavarikoi tutkinnan aikana menehtyneiden lisäksi kuudelta muulta henkilöltä dipentylonia. Lisäksi yksi tapaukseen liittynyt rikoksesta epäilty henkilö luovutti vielä jälkikäteen omatoimisesti poliisille hallussaan ollutta dipentylonia.

Dipentyloni luokitellaan kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi

Muita rakenteellisesti läheisiä katinoneja ja huumausaineeksi luokiteltuja ovat MDPV ja eutylon. Maailman terveysjärjestö on ilmoittanut lokakuussa 2023 arvioivansa dipentylonin huumausainekäytöstä aiheutuvia haittoja ja aikanaan valmistuvan arvion seurauksena voi tulla suositus aineen kansainväliseen huumausainevalvontaan ottamisesta. Dipentyloni on jo luokiteltu huumausaineeksi esimerkiksi Ruotsissa.

Dipentyloni on synteettinen katinonijohdannainen, jonka pääasiallinen vaikutus elimistössä on kiihdyttävä. Katinonijohdannaiset aineet tyypillisesti kiihdyttävät keskushermostoa dopamiinia, noradrenaliinia ja serotoniinia vapauttaen sekä näiden takaisinottoa estäen. Myös dipentylonilla tehdyt tutkimukset vahvistavat nämä vaikutusmekanismit ja piristävät vaikutukset. Katinoneja on tuotettu markkinoille korvaamaan vanhoja kiihdyttävästi vaikuttavia huumausaineita, kuten amfetamiinia. Dipentyloni ilmaantui esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoille uusien katinonien jatkoksi heti, kun aiempi suosikkikatinoni eutyloni luokiteltiin kansainvälisesti huumausaineeksi.

Lapin poliisilaitos Lappi Rikokset ja tutkinta Rovaniemi Uutinen