Kiuruvesi ilman suurriistavirka-apusopimusta kesäkuusta alkaen

Julkaisuajankohta 7.6.2023 13.05
Uutinen

Itä-Suomen poliisi vastaa 10.6.2023 alkaen Kiuruveden alueella liikenteessä loukkaantuneiden hirvieläinten jäljestämisestä ja lopettamisesta sekä suurpetojen ja villisikojen jäljestämisestä, lopettamisesta ja karkottamisesta.

Kiuruveden riistanhoitoyhdistys irtisanoi 8.3.2023 suurriistavirka-apusopimuksen (SRVA-sopimus) Itä-Suomen poliisin kanssa. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Kiuruveden riistanhoitoyhdistys on katsonut, ettei valtakunnallisessa SRVA-sopimuksessa ei huolehdita riittävän kattavasti metsästäjien oikeusturvasta. 

Lisäksi poliisin johtaminen on ollut heidän mukaansa puutteellista tilanteissa, joissa liikenteessä on loukkaantunut suurpeto. Irtisanomiseen ovat vaikuttaneet myös ongelmat johtamisessa ja vastuissa poliisille ja valvontaeläinlääkäreille annettavilla virka-apu- ja avustamistehtävillä. 

Metsästyslain mukaan liikenneonnettomuudessa kuollut tai onnettomuuden seurauksena lopetettu hirvieläin, suurpeto tai villisika kuuluu onnettomuuspaikkakunnan riistanhoitoyhdistykselle. Poliisi ilmoittaa jatkossakin Kiuruveden riistanhoitoyhdistykselle liikenteessä kuolleet tai lopetetut hirvieläimet, suurpedot ja villisiat, jotta riistanhoitoyhdistys voi noutaa ne itselleen.

Itä-Suomen poliisilaitos Kiuruvesi Liikenne Pohjois-Savo Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta