Kuulutus 16.4.2024

Julkaisuajankohta 16.4.2024 15.11

Takavarikoitu omaisuus julkaistu 16.4.2024

Helsingin poliisilaitoksen haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23§:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.

1. Rikosilmoitus 5500/R/8545/23 pakkokeino KEY6

käteinen raha, 120 punta

käteinen raha, 11 0000 yeni

käteinen raha, 50 punta

käteinen raha, 450 euro

käteinen raha, 5 euro

2. Rikosilmoitus 5500/R/8746/24 pakkokeino KEY 2

kaulakoru, 1 kpl

riipus, 5 kpl

rannekoru, 2 kpl

korvakoru, 2 kpl

sormus, 2 kpl

rasia

3. Rikosilmoitus 5500/R/11363/24 pakkokeino TVP1

polkupyörä, fitnord

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Helsingin poliisilaitos, PL 24, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirjaamo.helsinki@poliisi.fi

Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen sovitaan erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Helsingin poliisilaitos Kuulutus