Kuulutus 2.5.2024

Julkaisuajankohta 2.5.2024 9.53

Kuulutus Lounais-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiaseman tutkintatoimiston toimesta takavarikoidusta irtaimesta omaisuudesta, jonka omistajia ei ole voitu selvittää. (PKL 7:23,4 §).

5650/R/53754/23/TVP/1

Kannettava tietokone Dell 1 kpl
Avain Abloy 3 kpl
Tabletti Samsung 1 kpl
Raharenki 1 kpl

Jos palautettavan esineen, omaisuuden tai asiakirjan omistaja tai muu henkilö, jolla on siihen oikeus, ei ole poliisin tiedossa, poliisin on selvitettävä kysymystä mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa on käytettävä julkista kuulutusta. Jos kukaan ei vaadi takavarikon kohdetta itselleen kuuden kuukauden kuluessa kuuluttamisesta, esine siirtyy valtiolle tai kohteen ollessa löytötavara esineen löytäjälle löytötavaralaissa säädetyllä tavalla. Tarkemmat määräykset kuuluttamisesta antaa Poliisihallitus.

Kuulutus Lounais-Suomen poliisilaitos Salo