Laajan ympäristörikoskokonaisuuden esitukinta valmis

20.9.2021 9.46
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisin talousrikostutkintayksikössä on ollut tukittavana laaja ympäristörikoskokonaisuus, jossa lajiteltujen materiaalien kierrätystä harjoittava, Uudellamaalla sijaitseva, yhtiö on ylittänyt lupaehtojen mukaiset jätteen vastaanottomäärät. Tapahtumat sijoittuvat vuosille 2016-2020.

 – Tapatumat ovat tulleet Uudenmaan ELY-keskuksen tietoon toiminnanharjoittajan lupaehtojen mukaisten raportointien kautta. Lupaehtojen ylitys on ollut huomattava ja sen seurauksena valvontaviranomainen on tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille, kertoo rikoskomisario Joni Kokkonen.

 – Tapausta on tutkittu ympäristön turmelemisena ja esitutkinnassa on selvinnyt, että lupaehtojen mukaiset määrät ovat ylittyneet vuosittain useilla kymmenillä tuhansilla tonneilla. Tapausta on tutkittu myös rikosnimikkeellä väärän todistuksen antaminen viranomaiselle, koska jäteraportissa mainitut vastaanotetut jätemäärät ovat huomattavasti vähäisemmät kuin mitä esitutkinnassa on selvinnyt. Lupaehtojen ylittävältä osalta yhtiön epäillään saaneen rikoshyötynä runsaat 1,2 miljoonaa euroa, Kokkonen jatkaa.

Tapauksen esitutkinta on nyt valmistunut ja se siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
ympäristörikokset