Laglighetsövervakningen utredde förbudet mot videoinspelning vid Aalistunturi

Utgivningsdatum 12.7.2023 9.57
Nyhet

Polisstyrelsens laglighetsövervakning har avgjort ärendet om förhindrande av filmning av en demonstration på avverkningsplatsen Aalistunturi 20.2.2023.

Det fanns inga tillräckliga skäl för att förbjuda videoinspelningen. I februari 2023 fick Polisstyrelsen kännedom om att polisen hade hindrat Metsäliike-aktivister att filma rivningen av ett stativ som användes vid en demonstration vid avverkningsplatsen Aalistunturi.

Polisstyrelsen behandlade i sin laglighetsövervakning på eget initiativ polisens verksamhet agerande vid Aalistunturi. Polisstyrelsen inhämtade utlåtanden från polisinrättningarna i Lappland och Uleåborg samt utlåtanden från de tjänstemän som ansvarade för ärendet.

Enligt rapporterna och utlåtandena beslöt polisens allmän ledare att filmningen av nedmonteringen av stativet som användes vid demonstrationen skulle förhindras eftersom nedmonteringen genomfördes enligt polisens övade taktiska eller tekniska metod. Polisen visade demonstranterna en plats där de kunde observera rivningen och inspelningen fick fortsätta efter att polisen hade demonterat stativet. 

Polisstyrelsen konstaterar i sitt beslut att videografier omfattas av yttrandefriheten och endast kan begränsas på grunder som finns i lagen. Vid behandlingen beaktades polisens agerande, platsen och omständigheterna. Baserat på rapporterna och uttalandena fanns det ingenrättslig grund för att förbjuda filmningen och därmed begränsa yttrandefriheten. Polisens allmän ledare anses ha handlat felaktigt.

Med hjälp av polisens laglighetsövervakning strävar polisen efter att dra upp riktlinjerna för och harmonisera verksamheten. Samtidigt preciserar laglighetsövervakningen hur polisen ska tolka lagen i olika situationer.

Texten översattes av Google Translate eftersom översättningstjänsten inte var tillgänglig. Korrigerat 13.7.2023.

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet