Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma 2017 - 2020

Tekijät
Laittoman maahantulon torjunnan virkamiestyöryhmä
Kesti, Esko
Heinilä, Mika
Poutanen, Mia
Julkaisusarja
Poliisihallituksen julkaisusarja
Julkaisuvuosi
2017
Numero
1
ISSN
1798-7121
ISSN (pdf)
2242-5640
ISBN
978-952-491-943-2
ISBN (pdf)
978-952-491-944-9
Sivut
52
Tiedosto
Lataa

Laiton maahantulo EU:n ulkorajoilla rajanylityspaikkojen ulkopuolella oli vuonna 2015 ennätyksellisen runsasta. Laiton maahantulo Eurooppaan on moninkertaistunut viidessä vuodessa ja muutosten ennustettavuus on heikentynyt.

Myös Suomessa toimintaympäristö on laittoman maahantulon torjunnan ja maahanmuuttoon liittyvän turvallisuustilanteen ylläpitämisen näkökulmasta kokenut suuria muutoksia viimeisen vuoden aikana ja laittoman maassa oleskelun ennustetaan Suomessa lisääntyvän.

Vuodet 2017-2020 tulevat olemaan hallitun maassa oleskelun ja laittoman maahantulon torjunnan näkökulmasta erittäin tärkeitä. Pohjoisen sijainnin lisäksi laittoman maahantulon ja maassa oleskelun houkuttelevuutta on todennäköisesti vähentänyt se, että Suomessa tiedetään ulkomaalaisvalvonnan, turvapaikkaprosessin ja maasta poistamispäätösten täytäntöönpanon olevan toimivaa. Suomessa ei myöskään ole avoimia pimeitä työmarkkinoita. Nämä seikat ovat omiaan ennalta ehkäisemään laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista henkilöistä odotetaan kuitenkin muodostuvan kokonaan uusi ryhmä laittomasti Suomeen jääviä. Ilmiön seuraukset vaikuttavat sisäministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, oikeusministeriön, ympäristöministeriön sekä ulkoasiainministeriön hallinnonalojen toimintaan. Vaikutus ulottuu myös kuntiin ja eri järjestöihin.

Kolmannessa laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisessa toimintaohjelmassa keskitytään vuosien 2015-2016 aikana tapahtuneeseen toimintaympäristön muutokseen ja sen esiin tuomiin haasteisiin. Toimintaohjelmaan on koottu toimenpidesuosituksia, joiden avulla ylläpidetään sisäistä turvallisuutta maahanmuuttotilanteen radikaaleista muutoksista huolimatta.

Toimenpideohjelmassa keskeistä on tietojenvaihdon varmistaminen viranomaisten välillä, maasta poistamispäätösten toimivuus sekä sisämaassa tapahtuvan ulkomaalaisvalvonnan lisääminen vastaamaan uutta tilannetta. Ohjelma sisältää 25 toimenpidesuositusta, joiden toteuttaminen on vastuutettu eri viranomaisille. Laittoman maahantulon torjunnan tilannetta seuraa ja koordinoi Poliisihallituksen johdolla toimiva poikkihallinnollinen laittoman maahantulon torjunnan virkamiestyöryhmä. Työryhmä myös seuraa toimintaohjelman täytäntöön panon toteutumista eri viranomaisissa sekä raportoi toimenpiteiden toteutumisesta maahanmuuton ministerityöryhmälle vähintään vuosittain.

Keskusrikospoliisi on laatinut toimintaohjelman taustaksi (toimintaohjelman osiot 4-4.6) uhka-arviotyyppisen tilannekatsauksen laittoman maahantulon tilanteeseen. Katsauksessa kuvataan sekä kansallinen että Euroopan ulkorajojen tilanne vuoden 2016 marraskuussa. Raportti sisältää myös ulkoasiainministeriön, Maahanmuuttoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmista laittomaan maahantuloon ja maassa oleskeluun.