Tillfällig stängning av tillståndstjänsterna vid Kyrkslätt polisstation

Utgivningsdatum 11.2.2022 12.40 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 13.12
Nyhet

Tillståndstjänsterna vid Kyrkslätt polisstation är tillfälligt stängda mellan 14.2.2022-28.2.2022.

Den tillfälliga stängningen görs på funktionella grunder till följd av personalbortfall och för att säkra tillståndsverksamheten. Kundbetjäningen inom tillståndsservicen kan till stor del skötas inom polisens elektroniska kundtjänst.  Polisinrättningen i Västra Nyland erbjuder tillstånds service på Esbo, Lojo och Raseborgs polisstationer.

Polisens kundbetjäning i Kyrkslätt fungerar normalt måndagar och torsdagar kl 9-12 och 13-16 under stängningen av tillståndstjänster.
 

Esbo Hangö Högfors Ingå Kyrkslätt Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg Sjundeå Tillståndtjänst Vichtis