Lapin kenttävalvonta paljastanut nuorten parista poikkeuksellisen huumausainerikoskokonaisuuden

Julkaisuajankohta 27.1.2022 10.52
Uutinen

Lapin poliisilaitoksen huumausaineen kenttävalvonnassa on joulukuun 2021 aikana paljastettu Rovaniemen aluetta koskeva huumausainerikoskokonaisuus, jossa epäillään nuorten 17‒20 -vuotiaiden miesten käyttäneen ja välittäneen kannabista.

Rikosepäilyn päätekijäksi epäillään oululaista 19-vuotiasta miestä, jolta esitutkinnan kohteena olevien rovaniemeläisten nuorten miesten epäillään ostaneen yhteensä noin kilon verran kannabista. Juttukokonaisuuteen liittyen on kirjattu yhteensä 13 huumausainerikoksiin liittyvää rikosilmoitusta. Asiassa on 13 rikoksesta epäiltyä, joista kahdeksan alaikäistä. Jutun tutkinnan aikana on takavarikoitu yhteensä noin 400 grammaa kannabista ja n. 4 000 euroa käteistä rahaa. 

Oululaista päätekijää epäillään törkeästä huumausainerikoksesta, lisäksi päätekijän tyttöystävää epäillään huumausainerikoksesta sekä toista oululaista nuorta miestä huumausainerikoksesta. Rovaniemellä huumausainerikoksista epäillään neljää henkilöä ja huumausaineen käyttörikoksista seitsemää henkilöä.

Rikoksesta epäillyt ensikertalaisia

Poikkeuksellista rikosepäilyssä on, ettei rikoksista epäillyillä ole aiempaa taustaa poliisin kanssa eli he ovat ensikertalaisia, opiskelevia tai työssä käyviä nuoria. Tässä asiassa suurimpaan osaan huumausaineen käyttörikosepäilyjen osalta, sovelletaan hoitoonohjausta syytteen sijaan. Kaiken kaikkiaan seitsemän henkilöä on ohjattu hoitoon huumausaineiden käytön vuoksi. Kaikki hoitoon ohjatut ovat alaikäisiä. 

Törkeän huumausainerikoksen ja perusmuotoisten huumausainerikosten osalta ei ole muuta menettelyä kuin asian käsittely rikosprosessissa. 

- Huumausaineeksi luokiteltavan kannabiksen osalta huumausainerikokseen syyllistyy, jos pitää hallussa tai hankkii suurempaa määrää kuin vähäistä - omaan käyttöön, kasvattaa, myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää huumausaineita, taustoittaa rikoskomisario Tuomo Seikkula Lapin poliisilaitokselta ja muistuttaa, että kaikessa huumausaineita koskevassa myynnissä, kasvattamisessa, välittämisessä, luovuttamisessa sekä muulla tavoin levittämisessä, on kysymys huumausainerikoksesta, josta on tuomittava sakkoa tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi myös yritys on rangaistavaa. 

Huumausainerikoksia ei voi käsitellä poliisin toimesta sakolla, eikä niihin voi soveltaa hoitoonohjausta. Lisäksi kuljettaessaan moottoriajoneuvoa, kannabiksen huumaavan aineen (THC) vaikutuksen alaisena, tekijä syyllistyy rattijuopumukseen, jonka seurauksena poliisi määrää ajokieltoon eli ottaa ajokortin pois.    

- On tärkeä muistaa, että kannabiksen käyttö, etenkään nuorten henkilöiden kohdalla, ei ole harmitonta vaan päinvastoin, se voi johtaa nuoren syrjäytymiseen tai voimistaa sitä, painottaa Seikkula. 

Kannabiksen haittavaikutukset moninaisia

Kannabis vaikuttaa voimakkaasti psyykkisiin ja kognitiivisiin toimintoihin; keskittymiskykyyn, kielellisen muistin huononemiseen sekä vaikeuksiin monimutkaisten asioiden jäsentämisessä ja integroimisessa. Kannabiksen haittavaikutuksiin kuuluvat riippuvuus, apatia, haluttomuus kohdata haasteita, kiinnostuksen katoaminen hygieniaan ja seksuaalisuuteen sekä sosiaalisten kontaktien välttely. Osalla negatiivisiin vaikutuksiin kuuluvat myös paniikkikohtaukset ja psyykkinen hajoamisen tunne. Subjektiivisten haittavaikutusten seurauksena voi päätyä kokeilemaan muiden aineiden käyttöä.

Aikuinen! Kysy, mitä nuorelle kuuluu?

Paras lopputulos nuoren kannalta saavutetaan mahdollisimman varhaisella puuttumisella, ja tässä vanhemmilla, muilla läheisillä sekä nuoren kanssa tekemisissä olevilla, on keskeinen rooli. Poliisi kehottaakin lähipiiriä seuraamaan ja olemaan läsnä nuoren elämässä, kiinnittämään huomioita muutoksiin nuoren käytöksessä ja arjessa. Nuoren arjen osalta huomio voi kiinnittyä rahan käyttöön, kavereihin, koulun käyntiin, yleiseen vapaa-ajan viettoon tai vaikkapa yllättäen alkaviin, toistuviin pieniin reissuihin, joihin tarvitaan ajoneuvoa lainaksi tai muuhun yllättäen lisääntyvään matkusteluun. 

- Viimekädessä puuttumisesta vastaa poliisi, joka omissa toimissa pyrkii ennalta estävään vaikutukseen, muun muassa paljastamalla ja puuttumalla rikoksiin mahdollisimman varhain sekä soveltamalla niin sanottua hoito syytteen sijaan menettelyä, mikäli se soveltuu, päättää Seikkula. 
 

Lapin poliisilaitos Lappi Rikokset ja tutkinta Uutinen