Loppusyksy on tieliikenteessä riskialtista aikaa − Poliisi valvoo onnettomuuksien yleisimpiä taustatekijöitä

Julkaisuajankohta 13.10.2023 9.21
Uutinen

Loppusyksy on tieliikenneonnettomuustilastojen mukaan riskialtista aikaa tieliikenteessä. Tilastojen mukaan lokakuussa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa keskimääräinen menehtyneiden määrä onnettomuutta kohden on muita vuoden kuukausia korkeampi. Marraskuu puolestaan on tilastoissa heti kesäkuukausien jälkeen synkintä aikaa onnettomuuksissa menehtyneiden kokonaismäärissä. 

Poliisi pyrkii loka-marraskuussa ehkäisemään tieliikenneonnettomuuksia kiinnittämällä valvonnassaan erityistä huomiota tilastotiedon perusteella onnettomuuksien taustalla vaikuttaviin riskitekijöihin.

Marraskuisin tapahtuneiden kuolonkolareiden uhreista hieman yli kolmasosa on suojattomia tienkäyttäjiä, eli jalankulkijoita tai polkupyöräilijöitä. Tämä on suurin suojattomien tienkäyttäjien osuus verrattuna muihin vuoden kuukausiin. Pääosa, eli noin kaksi kolmasosaa menehtyneistä on kuitenkin marraskuussakin henkilöautoissa olleita. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöinä on usein ylinopeus ja syksylle tyypilliset liukkaat ajo-olosuhteet, jotka ovat johtaneet tieltä suistumiseen kohtalokkain seurauksin.

Huolehdi näkyvyydestä ja noudata sallittuja ajonopeuksia

Poliisi kiinnittää loppusyksystä erityistä huomiota ylinopeuksien ja suojattomien tienkäyttäjien näkyvyyden valvontaan, kuten polkupyöriin pimeän ja hämärän aikaan. Erityisesti liukkaiden kelien aikaan sekä muiden sääolosuhteiden ja pimeyden rajoittaessa näkyvyyttä on erityisen tärkeää huolehtia näkyvyyttä parantavista suoja- ja turvavälineistä ja noudattaa sallittuja ajo-nopeuksia. 

Poliisi kehottaa kaikkia tielläliikkujia kiinnittämään erityistä huomiota omaan ja läheistensä turvallisuuteen huolehtimalla riittävästä näkyvyydestä syksyn pimentyessä. Heijastimet ja heijastinliivit ovat korvaamattomia suojavälineitä näkyvyyden heikentyessä talvea kohti. Polkupyörien ja autojen ajovalojen toimivuus on varmistettava ennen liikkeelle lähtöä hämärtyvään ja pimenevään liikenteeseen lähdettäessä. 

Nopeusrajoitusten noudattaminen ja ajonopeuden suhteuttaminen syksyn muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin antaa tienkäyttäjille elintärkeää reagointiaikaa yllättäviin tilanteisiin liikenteessä.

Poliisi toivottaa turvallista syksyä kaikille tienkäyttäjille.