Luonnolle lisääntymisrauha - koirien kiinnipitoaika alkoi

3.3.2021 11.56
Uutinen

Tiedotamme yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa 1.3. alkaneesta koirien kiinnipitoajasta. Koirien kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta turvataan luonnoneläimien lisääntymisaika.

Koirien irrallaan pitämisestä aiheutuu vuosittain ongelmia niin ihmisille kuin luonnon eläimille. Suomen riistakeskus ja Sisä-Suomen poliisilaitos muistuttavat, että koiranomistajien tulee noudattaa säädettyä koirien kiinnipitoaikaa, joka alkoi 1.3. ja jatkuu elokuun 19. päivään asti. Koiranomistajien on syytä perehtyä myös lemmikkiensä kiinnipitoa koskevaan lainsäädäntöön sekä muistaa, että metsästyslain 8 luvun pykälät koskevat myös seurakoiria.

Koirien kiinnipitämisestä säädetään metsästys- ja järjestyslaissa. Tiukimmin on rajoitettu lemmikkien irtipitämistä taajama-alueilla sekä yleiseen ulkoiluun käytetyillä paikoilla, kuten kuntopoluilla, uimarannoilla sekä lasten leikkipaikoilla. On syytä muistaa, ettei taajaman ulkopuolellakaan saa lemmikeitä pitää ilman lupaa irrallaan vaan koiran irtilaskeminen vaatii aina maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvan. Lisäksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä järjestyslain mukaan koira aina taajamassa kytkettynä. (Järjestyslaki 4 luku 14 §)

Maaliskuun 1 päivästä elokuun 19 päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

Edellä mainittu ei kuitenkaan koske:

1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Kiinnipitovelvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.

Järjestyslain mukaisesta rikkomisesta taajamassa voidaan rangaista rikesakolla. Metsästyslain säännösten rikkominen on asianomistajarikos ja rikkomuksesta on mahdollista antaa sakkorangaistus. 
 

Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Sisä-Suomen poliisilaitos
Suomen riistakeskus
järjestyslaki
metsästyslaki
yleinen järjestys