Lupahallinnon palveluissa muutoksia Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella

10.2.2021 10.22
Uutinen

Lupahallintosektorilla on käynnistetty sopeuttamistoimia, joilla on vaikutusta palveluiden tarjontaan.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupahallintosektori myöntää mm. passit ja henkilökortit, ampuma-aseisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan liittyvät luvat, ratkaisee yleisötilaisuuksiin liittyviä asioita ja palvelee monissa muissa lupa- tai ilmoitusasioissa. Se myös suorittaa lupamääräysten ja luvanhaltijoiden valvontaa esim. aseasioihin ja ajo-oikeuteen liittyvissä asioissa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupahallintosektorilla on käynnistetty sopeuttamistoimia, joilla on vaikutusta palveluiden tarjontaan. Toimenpiteiden taustalla on koronatilanteesta johtuva lupakysynnän voimakas vähentyminen ja henkilöstömäärän sopeuttaminen lupakysyntää ja lupien kustannusvastaavuutta edellyttävään tasoon. Lupakysynnän vähentymisestä johtuen lupahallintoon kuuluvat virat kuuluvat tällä hetkellä täyttölupamenettelyn piiriin.

Tilanteen kehitystä seurataan ja lupakysynnän ennustetaan lähtevän kasvuun koronatilanteen helpottuessa, jolloin myös lupapalveluiden järjestelyitä arvioidaan uudelleen mm. palvelutarjonnan osalta. Nyt toteutettavat sopeuttamistoimet vaikuttavat poliisin lupapalveluiden saatavuuteen koko Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Osassa toimipisteitä palveluajat muuttuvat ja muutokset astuvat voimaan asteittain toimipisteestä riippuen helmikuun aikana. 

Pääsääntöisesti palvelemme vain ajanvarauksella. Asiointiajan voi varata poliisin nettisivuilta tai valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta ma-pe klo 8-16.15 p. 0295 419 800. Ajanvaraustilannetta seurataan ja asiointiaikoja pyritään lisäämään poliisiasemillemme tarpeen mukaan. 

Tampereen ja Jyväskylän poliisiasemilla ilman ajanvarausta on palvelua mahdollista saada kaikkina arkipäivinä klo 8.00-11.00, paitsi tiistaisin klo 9.00-11.00. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kiireellisten tai määräaikaan sidottujen lupa-asioiden hoitamiseksi. 

Asetarkastusten osalta muutokset ovat suurimmat, ne keskitetään Pirkanmaalla Tampereen ja Valkeakosken poliisiasemille ja Keski-Suomessa Jyväskylän ja Äänekosken poliisiasemille. Muilla paikkakunnilla asetarkastuksia ei toistaiseksi tehdä. Asetarkastuksiin tulee aina varata aika etukäteen poliisin sivuilta, ilman ajanvarausta palvelua ei ole saatavilla. 

Kaikkien poliisiasemien tarkemmat aukioloajat ja palvelut voi katsoa osoitteesta poliisi.fi/yhteystiedot hakemalla poliisiaseman nimellä.
 

Poliisin lupapalvelut Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen
Sisä-Suomen poliisilaitos
luvat