Lupavuosi 2022 oli ennätyksellinen Oulun poliisilaitoksella

Julkaisuajankohta 18.1.2023 10.00
Uutinen
Lupasihteeri ojentaa passia asiakkaalle asiakaspalvelutiskin yli.

Vuonna 2022 lupia haettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lupapalvelut ruuhkautuivat isoissa kasvukeskuksissa varsinkin kesällä.

Vuosi 2022 oli poliisin lupapalveluille ennätyksellisen kiireinen, sillä lupia haettiin ja myönnettiin enemmän kuin koskaan ennen. Eniten vuoteen 2021 verrattuna kasvoi myönnettyjen passien määrä: Oulun poliisilaitos myönsi vuonna 2022 noin 76 600 passia, mikä on 90,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021, jolloin Oulun poliisilaitos myönsi noin 40 200 passia.

Kaikista myönnetyistä luvista henkilökorttien määrän kasvu oli maltillisin: Oulun poliisilaitos myönsi vuonna 2022 noin 30 100 henkilökorttia, mikä on 4,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Lisäksi Oulun poliisilaitos myönsi 9 700 aselupaa, 1 500 turvallisuusalan lupaa, 1 200 muuta lupaa sekä teki noin 9 300 ajo-oikeuspäätöstä. Seuraavassa taulukossa on kerrottu lupalajeittain,

  • kuinka monta lupaa Oulun poliisilaitos myönsi vuosina 2021 ja 2022 ja
  • kuinka paljon lupamäärä kasvoi vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.
Myönnetty lupa Määrä vuonna 2021 Määrä vuonna 2022 Vuosien 2021 ja 2022 välinen kasvu
Passi 40 216 76 609 90,49 %
Henkilökortti 28 787 30 050 4,39 %
Aselupa 8 435 9 667 14,61 %
Turvallisuusalan lupa 1 342 1 503 12,00 %
Muu lupa 793 1 194 50,57 %
Ajo-oikeuspäätös 7 525 9 323 23,89 %

Suuret lupamäärät aiheuttivat ruuhkia lupapalveluille

Lupien suuret hakumäärät vaikuttivat luonnollisesti myös lupapalvelujen jonotusaikoihin. Ensimmäiset vapaat varausajat olivat pitkään viikkojen päässä, ja sen vuoksi moni tuli vuoronumerojonoon poliisiasemille. Oulun poliisilaitos selvisi passi- ja henkilökorttiruuhkasta kohtuullisesti.

– Teimme erinomaisen tuloksen kovassa työpaineessa, ja siitä iso kiitos kuuluu lupahallinnon henkilökunnalle, toteaa Oulun poliisilaitoksen lupasektorin johtaja, ylikomisario Antero Aulakoski. 

Ruuhkat näkyivät erityisesti Oulun keskustan, Kajaanin ja Raahen poliisiasemilla. Pienemmillä paikkakunnilla, kuten Pudasjärvellä ja Kuhmossa, jonotusaika pysyi kohtuullisena. Oulun poliisilaitos kannustikin ihmisiä käymään tunnistautumassa vähemmän ruuhkaisilla poliisiasemilla.

– Passihakemuksen voi jättää mihin tahansa poliisin lupapalvelupisteeseen, joten ohjasimme ihmisiä hoitamaan hakemusasioita muilla kuin ruuhkaisimmilla toimipisteillä omien mahdollisuuksiensa mukaan, Aulakoski jatkaa. 

Passia ja henkilökorttia hakeneilla riitti kärsivällisyyttä ja ymmärrystä tukalaan tilanteeseen. Vaikka jonotusajat kasvoivat, pysyivät asiakkaat kuitenkin hyvällä mielellä ja ymmärsivät tilanteen.

Nyt on hyvä aika hakea lupia

Tällä hetkellä eletään poliisitoiminnallisesti vuoden rauhallisinta aikaa. Se näkyy lupapalveluissakin, joten nyt on otollisin aika lupa-asioiden hoitamiseen.

Aulakoski kehottaa ihmisiä hakemaan lupia ja matkustusasiakirjoja hyvissä ajoin. Kannattaa selvittää, vaatiiko oma asia käyntiä poliisiasemalla vai voiko hakemuksen tehdä sähköisesti loppuun saakka. Ennakointi on erityisen tärkeätä matkustusasiakirjojen ja aselupien kohdalla.

Kainuu Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin lupapalvelut Uutinen