Luvattomat reivit työllistävät poliisia Helsingissä

Julkaisuajankohta 8.7.2022 8.22
Uutinen

Helsingissä on viime vuosina järjestetty kesäisin ”reivejä”, eli ulkona järjestettäviä musiikkitapahtumia. Tapahtumille haetaan harvoin järjestäjän toimesta alueen käyttölupia eikä niistä ilmoiteta viranomaisille.

Usein tapahtumiin kutsutaan osallistujia sosiaalisen median kautta ja juhlijoita voi tulla paikalle satoja. Poliisille on tullut useita ilmoituksia tapahtumien aiheuttamista häiriöistä. Poliisi puuttuu tapahtumiin matalalla kynnyksellä, mikäli ne aiheuttavat häiriötä kaupunkilaisille.

Poliisille on kesän aikana tullut ilmoituksia ulkoilmatapahtumasta aiheutuvasta häiritsevästä melusta.

– Teknomusiikin soittaminen pitkälle aamuun aiheuttaa kohtuutonta haittaa ihmisille, jotka asuvat lähistöllä ja yrittävät nukkua. Vaikka alue olisi syrjäinen, voi musiikki ja basson jytinä kantautua kauaskin, varsinkin, jos tapahtuma on meren äärellä, muistuttaa komisario Hanna Kiiskinen Helsingin poliisin hälytys- ja valvontayksiköstä.

Tapahtumalle on haettava luvat ennakkoon

Jos poliisin tietoon tulee, että juhlat aiheuttavat häiriötä, partio menee paikalle keskustelemaan tapahtuman järjestäjän kanssa. Jos neuvot ja ohjeet eivät riitä, poliisi voi takavarikoida esimerkiksi soittimet tai kaiuttimet ja kirjoittaa sakon musiikkilaitetta käyttäneelle.

Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuuksista tulisi ilmoittaa poliisille kirjallisesti viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla.

Helsingin kaupungin alueella ulkona järjestettäville tapahtumille tulisi hakea alueenkäyttölupa kaupungilta sekä tehdä meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa, jos juhlia haluaa jatkaa kello 22 jälkeen. Tapahtuman järjestäjän täytyy esittää mahdollinen lupa ja meluilmoitus poliisille pyydettäessä. 

Poliisi voi keskeyttää luvattoman tapahtuman

Jos lupia ei ole haettu tai niitä ei ole saatu, ei järjestäjällä ole oikeutta järjestää tapahtumaa. Poliisi voi silloin kirjoittaa järjestäjälle sakon tai kirjata asiasta rikosilmoituksen. Poliisi voi myös kieltää ulkoilmatapahtuman etukäteen tai keskeyttää tapahtuman kokoontumislain perusteella.

–  Poliisi huolehtii siitä, että tilaisuudet järjestetään lain mukaisesti ja ettei niistä aiheudu kohtuutonta häiriötä alueen asukkaille ja yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, painottaa Kiiskinen.

– Juhliminen ei ole kiellettyä. Kaupungille saa kokoontua viettämään iltaa, mutta kun paikalle tulee iso väkijoukko ja musiikki soi kovalla, on tapahtuman järjestäjän ja juhlijoiden pidettävä ympäristö mielessä, Kiiskinen muistuttaa.

Jos ulkoilmatapahtuma aiheuttaa melua tai muuta häiriötä kaupungin alueella, voi asiasta soittaa hätänumeroon 112.

Tietoa yleisötilaisuuden järjestämisestä: Yleisötilaisuudet - Poliisi

Lisätietoa meluilmoituksen tekemisestä: Meluilmoitus | Helsingin kaupunki

Luvan hakeminen ulkoilmatapahtuman järjestämiseksi: Ulkoilmatapahtuman järjestäminen | Helsingin kaupunki

Kokoontumislaki: Kokoontumislaki 530/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
 

Helsingin poliisilaitos Helsinki Poliisin ennalta estävä toiminta Uusimaa Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta