Metsästyskauden alkua valvottiin tehostetusti

Julkaisuajankohta 23.8.2023 9.24
Uutinen

Poliisi valvoi viime viikonloppuna vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta koko maassa. Valvontaa tehdään järjestelmällisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kaakkois-Suomen alueella metsästyskausi alkoi rauhallisissa merkeissä.

Vesilintujen- ja karhunmetsästys alkoi sunnuntaina 20.8.2023. Metsästys on suosittu harrastus, johon kuuluu vapaa-ajan vietto luonnon keskellä. Samalla siihen yhdistyy metsästäjän vastuu eläimistä ja ympäristöstä, mukaan lukien yhteisten lakien ja sääntöjen noudattaminen.  Poliisin tekemällä järjestelmällisellä metsästys- ja erävalvonnalla pyritään ennalta estämään metsästysrikoksia sekä turvaamaan metsästyksen laillinen ja turvallinen toteutuminen. Valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Kaakkois-Suomessa valvontaa tehtiin yhdessä Rajavartiolaitoksen ja Suomenlahden merivartioston kanssa niin lauantain ja sunnuntain kuin sunnuntain ja maanantain välisinä öinä.

- Tarkastimme kaikki valvonnan aikana tavatut metsästäjät, eikä merkittäviä puutteita noussut esille, kertoo vanhempi konstaapeli Atte Lipiäinen.

Valvonnassa tarkastetaan aina se, että metsästysporukalta löytyy voimassa oleva pyyntilupa. Karhunmetsästyksessä se tarkoittaa Riistakeskuksen myöntämää kannanhoidollista poikkeuslupaa. Tämän lisäksi kunnossa pitää olla metsästysasetuksen mukaiset vaatimukset jahdin järjestämisestä: nimetystä metsästyksen johtajasta sekä tietenkin jokaisella metsästäjällä on oltava henkilökohtaiset luvat kunnossa, kuten voimassa oleva aseenkantolupa ja metsästyskortti.

- Lisäksi valvonnassa kiinnitetään huomiota muihin säädöksiin, kuten siihen, miten ajoneuvoja käytetään metsästyksessä, kuljetetaanko aseita ajoneuvoissa oikein ja onko metsästäjien varusteet, ampuma-aseet ja patruunat asetusten mukaiset.

Lipiäinen korostaa, että metsästäjien tulee tuntea lait ja säädökset, ja ne ovatkin varsin selkeitä.

- Lakitietoisuus on yksi metsästystaidoista. Lakien ja säädösten lisäksi olisi toivottavaa, että metsästäjät sitoutuvat noudattamaan toistensa kanssa sovittuja, yhteisiä pelisääntöjä ja sopimuksia. Näin metsästyskausi on kaikille onnistunut, toteaa Lipiäinen.

Vesilintujenmetsästykseen tullut tänä vuonna muutoksia

Valvonnassa kiinnitetään huomiota myös vesilintujenmetsästykseen.  Elokuun alussa voimaan tuleen metsästysasetuksen muutoksen mukaan vesilintujen hämärämetsästys on kielletty auringonlaskun seuraavan tunnin päättymisestä alkaen aina auringonnousua edeltävän tunnin alkuun saakka. Jos aurinko laskee esimerkiksi kello 21.08, on metsästys kiellettyä kello 22.08 alkaen. Haavoittuneen linnun saa kuitenkin etsiä, lopettaa ja ottaa haltuun myös kiellon aikana.

Tämän vuoden helmikuussa astui voimaan EU:n alueella lyijyhaulien käyttökielto kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä. Suomessa lyijyä saa tällä hetkellä käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. Nyt vesilintujen suojavyöhykkeellä kosteikkoalueilla lyijyhauleja ei saa olla lainkaan hallussa.

Lipiäisen mukaan poliisille esitetään läpi vuoden paljon kysymyksiä metsästykseen liittyvistä asioista. Erityisesti halutaan lisätietoa ja tarkennuksia lainsäädäntään liittyen, kuten mitä kaikkea lasketaan ihmisen asettamiksi ravintohoukuttimeksi, joilta karhujahtia ei saa aloittaa, miten tarkasti lyijyhaulien käyttökieltoaluetta mitataan tai saako poliisi tutkia metsästäjän repun.

- Metsästyksen valvonta perustuu ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen, niin valvovan viranomaisen kuin metsästäjien. Keskusteltaessa kyllä yleensä muodostuu hyvä tilannekuva. Kuten muussakin poliisitoiminnassa, päätee myös metsästyksen valvonnassa sääntö: jos on syytä epäillä, silloin tutkitaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta