Nuorten välistä väkivaltaa ja provosointia Lahdessa

Julkaisuajankohta 19.3.2021 11.30
Uutinen

Hämeen poliisilaitoksella on tutkittavanaan muutamia Lahden Launeella tapahtuneita nuorten välisiä pahoinpitelyjä ja uhkauksia, jotka liittyvät samaan henkilöpiiriin. Poliisi vetoaa osapuoliin ja heidän huoltajiinsa tilanteen rauhoittamiseksi.

Osalliset ovat yli ja alle 15-vuotiaita, joten osa on rikosoikeudellisessa vastuussa ja osa ei ole vielä. Toistaiseksi vakavammilta vammoilta on säästytty, mutta tilanne on osoittanut eskaloitumisen merkkejä ja vastakkainasettelun kierre on alkanut. Kyseessä on pääasiassa ollut fyysistä väkivaltaa, joka on sisältänyt lyöntejä ja potkuja. Lisäksi on ollut uhkailua joko henkilökohtaisesti tai eri viestikanavissa.

Poliisi on saanut ilmoitukset teoista osallisilta tai heidän huoltajiltaan. Lisäksi ilmoittajina on sivullisia tai muita henkilöitä, joita asia on koskettanut tai ovat siitä tulleet tietoiseksi. 

Teot ovat tapahtuneet ulkona Launeen alueella ja tilanteissa on ollut useita nuoria seuraamassa, kun yksittäiset henkilöt ovat tapelleet. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut yksipuolinen tekojen kohdistaminen, vaan kyse on molemminpuolisista teoista, jotka ovat lähteneet yksittäisten henkilöiden vastakkainasettelusta, johon on liittynyt muita henkilöitä. 

Poliisi vetoaa osapuoliin ja huoltajiin

Edellä kuvattujen tapahtumien vuoksi poliisi vetoaakin kaikkiin osallisiin ja heidän huoltajiinsa, jotta he eivät omalta osaltaan pahentaisi tai provosoisi tilannetta enempää. Asioita on ratkottu ja niitä on käsitelty moniviranomaisyhteistyössä. Tilanteen kannalta ratkaisevassa asemassa ovat kuitenkin nuoret itse ja heidän huoltajansa. Kyse on lapsista ja nuorista, joiden kehitys on vielä kesken.

Huoltajan rooli onkin keskeinen siinä, kuinka hän vaikuttaa lapsensa toimintaan. Ongelmat eivät ratkea rikosoikeudellisella arvioinnilla tai jälkikäteiselle syyllisen etsimisellä, vaan jokaisen henkilökohtaisen toiminnan seurauksena, jossa päätetään toimia toisin seuraavalla kerralla. Huoltajien rooli on kasvattaa lastaan pois väkivaltaisesta käytöksestä, ei omalla toiminnallaan pahentaa tilannetta provosoimalla tai itse osallistumalla siihen.

Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan lastensa kanssa oikeiden valintojen tekemisestä ja osaltaan toimimaan oikein vastakkainasettelua vähentävästi.

Poliisi tiedottaa ilmiöstä, koska toivoo, että vanhemmat kantaisivat vastuunsa ja huolestuttava kehitys saataisiin katkaistua. Tarkoitus ei ole tiedottaa niinkään yksittäisistä rikosasioista, joten tapuasten yksityiskohdista ei kerrota tämän enempää.
 

Hämeen poliisilaitos Lahti Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta