Olethan kiinnostunut, mitä lapsesi elämässä tapahtuu?

4.6.2021 13.41
Uutinen

Sisä-Suomen poliisi ja kuntien sosiaalitoimi on kuluneen kevään aikana havainnut huolestuttavaa käyttäytymistä nuorten parissa. Viranomaiset ovat tietoisia asiasta ja tekevät yhteistyötä siihen puuttumiseksi.

Ilmiöön liittyy lasten ja nuorten ryhmäytymistä epäsosiaalisen toiminnan äärellä. Toimintaan kuuluu ilkivaltaa, toisten lasten kiusaamista ja nöyryyttämistä ja jopa väkivallan käyttämistä.

Tyypillistä on pelon ilmapiirin kylväminen siten, että tapahtumiin osallistuneet, niitä seuranneet tai niiden kohteeksi joutuneetkaan lapset tai nuoret eivät uskalla kertoa tapahtuneista vanhemmilleen tai muille aikuisille. 

Vanhempi, puhu lapsesi kanssa

Olethan kiinnostunut siitä, mitä lapsesi elämässä tapahtuu; missä hän liikkuu ja kenen kanssa. Pyydäthän lasta kertomaan, jos hänelle on sattunut jotakin ikävää tai hän on ollut sivusta seuraajana. Kannustathan häntä avoimuuteen. Lisäksi kotona olisi hyvä keskustella siitä, miten jokainen lapsi omalla toiminnallaan voi edistää tai estää tällaista toimintaa.

Pienetkin viitteet rikollisesta toiminnasta on tärkeä ilmoittaa poliisille.

Toimintaan on puututtu

Yksittäisissä tilanteissa Sisä-Suomen poliisilaitoksen ankkuritiimi on puhuttanut nuoria sekä yksin että ryhmissä. Sen lisäksi on pidetty isommille kohderyhmille infotilaisuuksia videoitse. Vanhempia ja nuoria voidaan myös lähestyä Wilma-viestein, joilla pyritään vaikuttamaan nuorten asenteisiin sekä lisäämään huoltajien tietoisuutta asiasta. 

Ankkuritoiminta

Ankkuritoiminnan tarkoituksena on varhaisen vaiheen nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja rikosten ennalta ehkäiseminen. Ankkuritoiminta koostuu moniammatillisesta tiimistä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. 

Poliisi valvoo koulujen päättymisviikonloppuna

Poliisi valvoo järjestystä ja turvallisuutta erityisesti kaupunkien ja kylien keskustoissa ja nuorten suosimilla paikoilla koko Sisä-Suomen alueella.  Poliisin lisäksi kaduille jalkautuu esimerkiksi nuorisotyön tekijöitä. 

Poliisi pyytää aikuisia seuraamaan lastensa tekemisiä ja muistuttamaan heitä vastuullisesta juhlinnasta. Lapsiin kannattaa pitää yhteyttä illan mittaan, ja jos oma lapsi on pois kotoa, vanhempien kannattaa olla tavoitettavissa puhelimella. 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ankkuritoiminnan yhteystiedot:

[email protected] tai 0295 415 000. 

Keski-Suomi Pirkanmaa Poliisin ennalta estävä toiminta Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen
Sisä-Suomen poliisilaitos
lapset
nuoret
sosiaalitoimi
viranomaisyhteistyö
yhteistyö