Oulun poliisilaitoksen tammi-kesäkuun 2021 tilastot

Julkaisuajankohta 27.7.2021 11.23
Uutinen

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa on Oulun poliisin tietoon tullut noin 18 400 rikoslakirikosta. Poikkeuksellinen korona-aika näkyi lupapalveluiden kysynnän laskuna. Tilanne on normalisoitumassa ja määrät ovat lähteneet kasvuun.

Viime vuosi toi mukanaan ennen kokemattoman tilanteen koronapandemian myötä. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuu on ollut edelleen poikkeuksellista aikaa. Oulun poliisi on sopeutunut poikkeuksellisiin olosuhteisiin hyvin, toteaa Oulun poliisipäällikkö Mika Heinilä. Koronasta aiheutuneissa poikkeusoloissakin poliisille kuuluvat tehtävät kyettiin hoitamaan hyvin. Tästä kiitos kuuluu koko henkilöstölle.


Oulun poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on laskenut, mutta tutkinta-ajat ovat pidentyneet


Alkuvuonna Oulun poliisin tietoon on tullut noin 18 400 rikoslakirikosta – jokseenkin sama määrä kuin vuoden 2020 tammi-kesäkuussa. Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärässä ei ole ollut juurikaan muutosta, erilaisia varkausrikoksia sekä kiristyksiä ja törkeimpiä väkivaltarikoksia poliisin tietoon tuli selvästi enemmän. Erityisesti henkirikosten ja niiden yritysten määrän kasvu mietityttää poliisipäällikkö Heinilää.


Rikosten selvitysasteet ovat säilyneet korkealla tasolla ja ovat erityisesti väkivaltarikosten osalta parantuneet huomattavasti. Samaan aikaan kuitenkin rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 18 vuorokaudella. 


Pitkittyneisiin tutkinta-aikoihin vaikuttavat ylikomisario Arto Aution mukaan useat syyt. Kun törkeiden väkivaltarikosten määrä on kasvanut ja niiden tutkinta edellyttää vaativia toimia, on selvää, että se näkyy tutkinta-ajoissa.  Erilaisten tietoverkkoavusteisten rikosten tutkinnassa on usein mukana rajat ylittävä ulottuvuus ja poliisi joutuu niitä selvittelemään kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten ja muiden maiden poliisien kanssa. Digitaalinen todistusaineisto kytkeytyy lähes kaikkiin rikoksiiin, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa. 


Pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat näkyneet ihmisten käyttäytymisessä ja erityisesti suhtautumisessa poliisiin yllättävän vähän. Rikosten ja hälytystehtävien määrät ovat pysytelleet edellisvuotta alemmalla tasolla. Tyypillisesti ulkomaalaiset liikkuvat rikollisryhmät ovat syyllistyneet Suomessa ollessaan asunto-, liike- ja mökkimurtoihin – nyt näyttää sille, että näiden kokonaismäärä on selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Matkustusrajoitusten lieventymisellä on todennäköisesti vaikutusta nimenomaan omaisuusrikosten määriin. 


Huumausainerikokset laskussa, huumeiden käyttö ei ole vähentynyt 


Oulun poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on laskenut lähes viidenneksen vuoden takaiseen verrattuna. Yhtenä todennäköisenä syynä määrän vähenemiseen on se, että ihmiset ovat pandemiatilanteen vuoksi siirtyneet käyttämään huumausaineita enemmän kodeissaan ja muissa yksityisissä tiloissa.


Huolimatta poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrän laskusta, valtakunnallisesti lainvalvontaviranomaisten paljastamat huumausainerikokset ja takavarikkomäärät viittaavat huumeiden käytön lisääntymiseen. 


Tätä johtopäätöstä tukevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) huumeiden käyttöön liittyvät säännölliset kyselytutkimukset ja suurimmissa kaupungeissa tekemät jätevesitutkimukset. Oulussa amfetamiini on perinteisesti ollut yleisin huumausaine ja sen määrä jätevedessä näyttää kasvaneen entisestään. Huumausaineiden käytön lisääntymisestä kertoo osaltaan myös se, että rattijuopumuksista yli puolet johtuu huumaavista aineista.


Hälytystehtävien määrä on vähentynyt, myös kotihälytystehtävien määrä on edellisvuotta pienempi


Oulun poliisi hoiti alkuvuonna 2021 noin 22 300 kiireellisesti tai viipymättä hoidettavia (A ja B -luokkien) hälytystehtävää. Edellisenä vuonna määrä oli tammi-kesäkuussa 21 000. A-luokan (kiireellisesti hoidettavien) tehtävien määrä väheni noin 800 kappaleella viime vuoden alkuvuoteen verrattuna. 


Suurin osa kotihälytyksistä johtui häiritseväksi koetusta metelistä tai muusta häiriöstä. Kotihälytystehtävien määrä kokonaisuudessaan oli sata kappaletta viime vuotta pienempi mutta perheväkivallaksi luokiteltujen noin 80 suurempi.  Koteihin poliisi hälytettiin kuitenkin 3 900 kertaa erilaisista syistä. Näistä noin 220 tapauksessa epäilys perheväkivallasta johti rikostutkintaan. Ylikomisario Autio toteaa, että kotihälytystehtävien määrää seurataan tiiviisti ja tehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen perheissä.


Seksuaalirikoksissa lievää kasvua- kiristysrikoksissa huomattavasti isompaa


Erilaisia seksuaalirikoksia Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli noin 200 kappaletta kun edellisvuonna määrä oli viisitoista pienempi.  Raiskausrikoksia kaikkiaan poliisin tietoon tuli kymmenen kappaletta enemmän ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä viisi kappaletta enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. 


Oulun poliisille ilmoitettujen kiristysrikosten määrä oli alkuvuonna 2021 kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvä kiristyskokonaisuus näkyi vielä alkuvuonna uusina rikosilmoituksina, vaikka valtaosa ilmoituksista tehtiinkin loppuvuonna 2020.

 
Tyypillinen kiristysrikos jo parin vuoden ajan on ollut sellainen, jossa uhria kiristetään sillä, että rikollisen hallussa olisi arkaluonteista kuvamateriaalia ja se jaettaisiin laajalti, ellei Bitcoin -maksua suoriteta.  Kaikkiaan kiristysrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuussa noin 60 kappaletta enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

 
Viimeisen vuoden aikana myös yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin on maailmanlaajuisesti kohdistunut kiristyshaittaohjelmakampanjoita sekä palvelunestohyökkäyksiä, joiden avulla kohdeorganisaatiolta on kiristetty rahaa ja mahdollisesti uhattu myös tietomurrossa saatujen tietojen vuotamisella.

 
Liikennerikosten kokonaismäärä edellisvuotta suurempi – rattijuopumuksia kaikkiaan viime vuotta vähemmän


Kaikkien liikennerikosten määrä kasvoi Oulun poliisilaitoksen alueella 760 kappaleella. Vuonna 2020 lisääntyneiden rattijuopumusten määrä kääntyi selvästi laskuun - niin törkeitä kuin tavallisia rattijuopumuksia poliisi kohtasi vähemmän kuin 2020 alkuvuonna. Korona-ajan kielteisiä puolia on ollut se, että tavallista tyhjemmät tiet ovat yllyttäneet ylinopeuksiin. Oulun poliisi on kirjannut kuluvana vuonna liikenneturvallisuuden vaarantamisia yli 30 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2020.


Lupapalveluiden kysyntä lähtenyt kasvuun - tilanne hiljalleen normalisoitumassa

 
Lupapalveluiden kysyntä on kääntynyt ylikomisario Antero Aulakosken mukaan kasvuun. Erityisesti henkilökorttien osalta kysyntä on ollut lähes kolmanneksen suurempaa kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Myös passien haussa on aktivoiduttu ja kesäkuukausina poliisiasemat saattavat ruuhkautua. Erilaisten yleisötilaisuuksien alkamisen johdosta myös näihin liittyvien lupien määrä kasvanee. 

Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Oulun poliisilaitos

Poliisin tilastot 2021 tammikuu-kesäkuu Oulun poliisilaitos ulkomaalaisten osuus

Poliisin kaikki tilastot löytyvät osoitteesta: poliisi.fi/tilastot 
        
 
            

Kainuu Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin lupapalvelut Rikokset ja tutkinta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta