Oulussa viidennes maanajokalustosta on huonossa kunnossa – poliisi määräsi ajokieltoja

Julkaisuajankohta 5.5.2022 15.44
Uutinen

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti Oulussa keskiviikkona 4. toukokuuta 2022. Aamun aikana se määräsi ajokieltoon peräti viidenneksen tarkastamistaan maanajoon tarkoitetuista ajoneuvoista.

Oulun ja Lapin poliisilaitokset valvoivat yhdessä raskasta liikennettä Oulussa keskiviikkona 4. toukokuuta 2022. Valvonnassa olivat mukana myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Usean viranomaisen voimin toteutetussa ratsiassa paljastui, että erityisesti maanajoon tarkoitetut ajoneuvot olivat huonossa kunnossa: niistä joka viidennessä oli liikenneturvallisuuden vaarantavia vikoja. Poliisi pitää tätä havaintoa huolestuttavana:

– Tässä on kyse liikenneturvallisuudesta, joka on vakavasti otettava asia. Ratsiassa saimme tarkastettua vain osan Oulussa kulkevista raskaista ajoneuvoista, joten liikenteelle vaaraksi olevaa kalustoa on todennäköisesti vielä ajossa, arvioi valvontaa koordinoinut ylikonstaapeli Petri Åkerman Oulun poliisilaitoksesta.

Poliisi sai viitteitä maanajokaluston huonokuntoisuudesta jo viime vuoden tehovalvonnassa, eikä tilanne näytä parantuneen vuoden aikana. Poliisi määräsi huonokuntoisiksi toteamansa ajoneuvot ajokieltoon. Ajoneuvon kunnosta vastuussa oleville se määräsi sakon. Lisäksi poliisi ilmoitti rikkeistä liikennelupaviranomaiselle.

Tämän vuoden valvonnassa todettiin myös muutamassa kuljetusyksikössä olleen ylikuormaa, ja lisäksi kuuden kuljettajan ajo- ja lepoaikasäännösten noudattamisessa oli huomautettavaa.

Yllätyksellisyys on avainasemassa valvonnan onnistumisen kannalta

Jotta poliisi pääsisi tarkastamaan huonokuntoisetkin ajoneuvot, on ensisijaisen tärkeätä pitää ratsia salassa aivan sen alkamiseen asti. Kun tieto raskaan liikenteen valvonnasta leviää kuljettajien keskuudessa, on huonokuntoisia ajoneuvoja enää myöhemmin vaikea saada poliisin haaviin.

– Kaikki ne ajoneuvot, jotka määräsimme ajokieltoon valvontapäivän aikana, joutuivat tarkastettavaksi aamulla, kun ratsia oli vasta alkanut. Kun ensimmäiset ajoneuvot ohjataan tarkastukseen, lähtee tieto valvonnasta välittömästi leviämään. Vaikka vaihdoimme ratsian paikkaa, ei iltapäivällä tarkastukseen saatu enää yhtäkään huonokuntoista ajoneuvoa. Ajoneuvot, joiden epäillään olevan lain vastaisia, eivät ole enää loppupäivänä liikkeellä, toteaa ylikonstaapeli Åkerman.

Poliisin jututtamat kuljettajat pitivät valvontaa tärkeänä nimenomaan liikenneturvallisuuden kannalta. Osaa kuljettajista kuitenkin hiertää se, että tarkastukseen pääsyä saattaa joutua odottamaan varsin pitkään. He toivoisivat tasaisempaa tahtia ajoneuvojen poimimiseen. Poliisi kuitenkin toteaa, että valvonnan alussa on välttämätöntä ohjata kaikki poliisin haaviin joutuneet ajoneuvot tarkastukseen, jotta sinne saadaan huonokuntoistakin kalustoa.

Raskaan liikenteen valvonta on tärkeätä monesta syystä

Liikenneturvallisuuden parantaminen ei ole ainoa syy miksi, raskasta liikennettä on tärkeätä valvoa. Valvonnalla viranomaiset pyrkivät suojelemaan kuljettajaa väsymiseltä ja tiestöä kulumiselta. Ne haluavat myös varmistaa, että kuljetusyritykset kilpailevat rehellisesti ja laillisesti, jolloin kaikilla olisi mahdollisimman tasapuolinen mahdollisuus menestyä alalla.

Lisäksi valvonnalla viranomaiset suojelevat ympäristöä, sillä ratsioissa ne puuttuvat myös mahdollisiin päästöjä rajoittavien järjestelmien manipulointiin. Tällainen järjestelmä on esimerkiksi AdBlue, joka vähentää ajoneuvon haitallisia päästöjä ja parantaa näin ilman laatua. Näitä järjestelmiä peukaloidaan taloudellisten säästöjen toivossa.

Viranomaisten yhteistyöllä pyritään parantamaan valvonnan laatua

Eri viranomaisilla on valvonnassa eri roolit, mutta samalla ne tekevät yhteistyötä. Esimerkiksi keskiviikon valvonnassa aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja tarkasti ajoneuvoihin asennettuja ja työssä käytettäviä kuormanostimia. Traficom tarkasti yritysten liikennelupia, jotka jokaisella kuljetustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tulee olla ja joita on pidettävä mukana ajossa.

– Tällaisessa yhteistyövalvonnassa poliisi valvoo esimerkiksi kuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamista tieliikenteen sosiaalilainsäädännön perusteella mutta myös ajoneuvojen kuntoa, kuormausta, kuljettajan kuntoa ja ajoneuvon päästöjä. Kun poliisi tekee tienvarsitarkastuksia raskaan liikenteen ajoneuvoille, sen asiantuntija-apuna on katsastustoimi, joka tekee ajoneuvolle perusteellisen kuntotarkastuksen paikan päällä, kertoo komisario Pasi Rissanen Oulun poliisilaitoksesta.

Poliisi sai enemmän henkilöstöä paikalle, kun se yhdisti Oulun ja Lapin poliisilaitosten valvontahenkilöstön. Ajoneuvot pystyttiin käsittelemään nopeammin, ja hyviä käytäntöjä saatiin jaettua kollegoille.