Poliisi ei epäile Oulun kaupungin johtohenkilöitä rikoksesta

Julkaisuajankohta 28.11.2023 11.46
Uutinen

Poliisia pyydettiin tutkimaan, onko kolme Oulun kaupungin johtohenkilöä syyllistynyt rikoksiin virantoimituksessa. Poliisi toimitti tapauksesta esiselvityksen mutta ei aloita esitutkintaa.

Oulun kaupungin työntekijä pyysi poliisia tutkimaan, ovatko Oulun kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet rikoksiin virantoimituksessa. Hän toimitti tutkintapyynnöt poliisille toukokuussa 2023 sekä samaan kokonaisuuteen liittyen lokakuussa 2023. Tutkintapyynnöistä kirjattiin Oulun poliisilaitokselle esitutkintalain 3. luvun 3. pykälän 2. kohdan mukainen esiselvitysilmoitus. Ilmoitustietojen ja muun selvityksen perusteella ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella poliisin olisi syytä epäillä asiassa rikosta. Poliisi ei siis aloita tapauksesta esitutkintaa.

Esiselvityksen aikana tutkintapyynnön tekijä toimitti poliisille runsaasti materiaalia joista viimeisimmät vielä nyt kuluvan marraskuun aikana. Lisäksi poliisilla oli esiselvityksessä käytössään tutkintapyynnön tekijältä pyytämänsä lisäselvitys. Tutkinnanjohtaja myös konsultoi asiassa Oulun poliisilaitoksen poliisilakimiestä.

Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on lähtökohtaisesti tahallisuus; virkarikosten osalta poliisi on arvioinut myös tekojen tuottamuksellisuuden. Poliisin toimivaltaan ei kuulu arvioida johtamistapaa eikä ihmisten välisiä ristiriitoja, jos se ei epäile niihin liittyvän rikosta.

Oulu Oulun poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen