Poliisi ei epäile rikosta 25.7. Tampereella järjestettyyn yleiseen kokoukseen liittyen

Julkaisuajankohta 27.7.2023 12.24
Uutinen

Tampereella järjestettiin 25.7.2023 yleinen kokous, jossa esitettiin uskontoa ja homoutta koskevia viestejä. Yleinen kokous aiheutti sen, että kansalaiset ottivat matalalla kynnyksellä yhteyttä hätäkeskukseen ja poliisiin. Kyseessä oli luvallinen yleinen kokous eikä siinä esitetty viestintä täytä rikoksen tunnusmerkistöä.

Tampereella ja lähikunnissa oli liikkeellä 25.7.2023 henkilöauto ja siihen kytketty perävaunu, jossa oli esillä uskontoon ja homouteen liittyviä viestejä. Lisäksi henkilöauton katolla olevasta kaiuttimesta soitettiin musiikkia.

Poliisi kirjasi yksittäisen kansalaisen tutkintapyynnön perusteella asiasta rikosilmoituksen epäillystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Rikoslain mukaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Poliisi tutustui yleisestä kokouksesta otettuihin valokuviin ja videotallenteisiin. Tallenteiden perusteella yleisessä kokouksessa esitetyt tekstit eivät sisältäneet viestiä, jotka olisivat olleet lain tarkoittamalla tavalla uhkaavia, panettelevia tai solvaavia.

Suomessa sananvapaus on turvattu perustuslaissa ja EU:n perusoikeuskirjan 11 artiklassa. Sananvapauteen kuuluu mielipiteiden ilmaisu, vastaanottaminen ja jakaminen ilman ennakollista puuttumista. Sananvapauteen kuuluu kärjekkäiden, provosoivien ja joissakin ihmisissä mielipahaa aiheuttavien ilmaisujen esittäminen.

Tampereella 25.7.2023 luvallisessa yleisessä kokouksessa on esitetty tilaisuuden järjestäjän henkilökohtaisia kannanottoja ja mielipiteitä, jotka ovat aiheuttaneet joillekin ihmisille mielipahaa eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Kokoontumislain mukaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Kyseisessä tapauksessa yleisen kokouksen järjestäjä oli ilmoittanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupavalvontaan järjestämästään yleisestä kokouksesta asianmukaisesti kokoontumislain edellyttämällä tavalla.

 

Pirkanmaa Rikokset ja tutkinta Sisä-Suomen poliisilaitos Tampere Uutinen