Poliisi joutui antamaan lopettamismääräyksen Sastamalassa vaaraa aiheuttaneesta sudesta

Julkaisuajankohta 17.6.2024 13.33
Uutinen

Sisä-Suomen poliisi joutui antamaan lopetusmääräyksen Sastamalassa toistuvasti asutuksen läheisyydessä liikkuneelle sudelle, jonka karkotusyritykset eivät olleet onnistuneet. Susi lopetettiin sunnuntaina 16.6.2024.

Sudesta oli tehty karkottamispäätös alun perin huhtikuun puolessa välissä sen jälkeen, kun ihmisarkuutensa menettäneestä eläimestä oli tullut poliisille hätäkeskuksen kautta lukuisia hälytystehtäviä edeltävien viikkojen aikana. Poliisille tulleiden ilmoitusten mukaan susi oli valoisana aikana nähty kulkemassa taajama-alueella talojen pihoissa sekä eläintilalla. Lisäksi sudesta oli havaintoja paikallisen koulun pihasta ja lasten koulumatkan varrelta.

Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijat tekivät sudelle kaksi karkotusyritystä kevään aikana, mutta niidenkin jälkeenkin siitä tuli poliisille runsaasti uusia ilmoituksia asutusalueelta. Niiden mukaan eläin oli kulkenut aivan asuintalojen pihoilla ja ihmisten läheisyydessä. Sisä-Suomen poliisi teki 12.6.2024 sudesta lopettamismääräyksen. Susi ei osoittanut ihmisarkuutta ja se aiheutti vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle.

Susi lopetettiin myöhään sunnuntai-iltana 16.6. Tyrväänkyläntiellä sen ollessa tulossa talojen läheisyyteen.  Lopetuksen teki SRVA-toimija poliisin antamaan lopetusmääräykseen perustuen. Lopetus tehtiin asutuksen läheisyydessä.  Poliisi toimittaa eläimen ruhon riistantutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle Ruokavirastolle Ouluun.

Poliisin toimivaltuuden perustana eläimen lopettamispäätöksessä on poliisilain 2 luvun 16 §, jonka mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Poliisilaissa säädetyn vähemmän haitan periaate koskee myös eläimiin kohdistuvia toimenpiteitä, joten eläimen lopettamisen on viimesijainen keino. Päätös perustuu poliisin tapauskohtaiseen kokonaisarvioon, jonka perusteella lievempiä keinoja asian ratkaisemiseen ei ollut.

Sastamala Sisä-Suomen poliisilaitos Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta