Poliisi kerää ampuma-aseita, räjähteitä ja ampumatarvikkeita Hämeen alueella lokakuun alussa

Julkaisuajankohta 19.9.2022 16.20
Uutinen

Hämeen poliisilaitos järjestää yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden armovuosikeräyksen ma-su 3.-9.10.2022 välisenä aikana. Armovuosieräyksen aikana voi ilman seuraamuksia luovuttaa poliisille muun muassa kuolinpesän aseita, luvattomia aseita ja aseen osia, erityisen vaarallisia ammuksia, sotilasräjähteitä ja ilotulitteita sekä tarpeettomiksi käyneitä luvallisia aseita, aseen osia ja patruunoita.

Armovuosikeräyksen tarkoituksena on parantaa aseturvallisuutta ja ennalta estää esimerkiksi vahinkoja, joita kuolinpesien tai yksityisten henkilöiden haltuun joutuneet luvattomat aseet, vanhentuneet räjähteet (esimerkiksi sotamuistot) ja ilotulitteet voivat aiheuttaa. Lisäksi poliisi suosittelee luopumaan myös luvallisista ampuma-aseista ja ampumatarvikkeista, jos niille ei ole enää tosiasiallista käyttöä. Yksityishenkilöillä voi olla hallussaan esimerkiksi aseita tai sotilasräjähteitä, jotka ovat jääneet ”perintönä” uudelle sukupolvelle, ja milloin aseeseen ei ole voimassa olevaa aselupaa, on kyseessä luvaton ampuma-ase. Tässä yhteydessä kaikki tällaiset luvattomat aseet ja esineet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia.

Rangaistusuhasta vapautumisen ehtona on, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Rangaistusuhasta vapautuminen tarkoittaa sitä, että aseen, aseen osan, patruunoiden, erityisen vaarallisten ammusten sekä räjähteiden laittomasta hallussapidosta ei rangaista. Ampuma-aselain ja rikoslain muutokset eivät kuitenkaan vapauta rangaistusuhasta esineillä mahdollisesti tehdyistä muista rikoksista.

Tee ilmoitus puhelimella tai sähköpostilla

Ilmoituksia luovutettavista ampuma-aseista ja muista esineistä otetaan vastaan keräystä edeltävällä viikolla ma-pe 26.-30.9.2022 klo 8-16 välisenä aikana sekä puhelimitse että sähköpostilla. Puhelimitse ilmoituksen voi tehdä nroon 0295 437 232 tai 0295 437 537 ja sähköpostitse osoitteeseen armovuosi.hame@poliisi.fi. Edellä mainistuista numeroista saa myös lisätietoa ja ohjeita keräykseen liittyen. Poliisi huomauttaa, että ei ole olemassa niin pientä määrää esimerkiksi ampumatarvikkeita tai räjähteitä, ettei niistä kannattaisi ilmoittaa. 

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • Esineiden luovuttajan tarkat yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Luovutettavien ampuma-aseiden ja aseen osien tyypit ja kappalemäärät
  • Arvio luovutettavien ampumatarvikkeiden, ammusten ja patruunoiden määrästä esim. kappaleina, grammoina tai kiloina
  • Mahdollisimman tarkat yksilöintitiedot luovutettavista sotilas- ja muista räjähteistä, ilotulitteista ja muista vastaavista esineistä
  • Tieto siitä, milloin keräyspartio voi noutaa esineet (päivä- ja kellonaikatoive)

Ilmoittamisessa voi hyödyntää poliisi.fi-sivulta löytyvää lomaketta, mutta sen käyttäminen ei ole välttämätöntä. Linkki lomakkeeseen löytyy tämän tiedotteen alalaidasta.

Älä itse tuo vaarallisia esineitä poliisiasemalle

Varsinainen luovutettavien aseiden, räjähteiden, ammusten ym. materiaalin kerääminen tapahtuu virkapukuisten poliisien ja puolustusvoimien kantahenkilökunnan muodostamien yhteispartioiden toimesta keräysviikolla 3.-9.10.2022, pääsääntöisesti klo 8-18 välisenä aikana. Esineitä ei missään nimessä saa toimittaa itse poliisiasemalle, minkä lisäksi muistutetaan, että räjähteisiin liittyy aina erityisiä vaaroja, joten niihin ei tulisi itse edes koskea.

Mitä kerätyille esineille tapahtuu? Pääsääntö on, että ampuma-aseet ja aseen osat luovutetaan korvauksetta valtiolle ja ne hävitetään. Myös keräyksessä  poliisille luovutetut räjähteet ja ampumatarvikkeet hävitetään. Mahdolliset varastetut tai rikoksen tekemiseen käytetyt aseet, aseen osat, patruunat, erityisen vaaralliset ammukset ja räjähteet poliisi takavarikoi.
 

Hämeen poliisilaitos Kanta-Häme Poliisin lupapalvelut Päijät-Häme Uutinen