Poliisi muistuttaa ilmoittamaan auto- ja mopomiiteistä

22.6.2021 15.05
Uutinen

Poliisi haluaa muistuttaa auto- ja mopomiittien järjestäjiä ilmoittamaan tapahtumista poliisille.

Tänä keväänä ja kesänä on järjestetty useita auto- ja mopomiittejä, joihin on parhaimmillaan osallistunut useita satoja henkilöitä. Poliisi haluaa muistuttaa tapahtumien järjestäjiä huolehtimaan turvallisuudesta, sillä isoissa kokoontumisissa voi sattua yllättäviä, jopa vaarallisia tilanteita. 

Mopomiiteistä tulisi ilmoittaa poliisille

Auto- ja mopomiiteissä voi olla kyse yleisestä tilaisuudesta, josta tulee ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tulee tehdä poliisille vähintään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa, ja siihen tulee olla maanomistajan lupa.

Tilaisuus tai tapahtuma on yleisötilaisuus silloin, kun se on avoin kenelle tahansa, joko ilmaiseksi tai pääsylipun ostamalla. Jos tapahtumasta siis laitetaan yleinen ilmoitus tai kutsu sosiaaliseen mediaan, ja jos paikalle tämän seurauksena kasaantuu lähes sata autoa, mopoa tai moottoripyörää kuljettajineen, tulee tapahtumasta ilmoittaa etukäteen poliisille.  Tällöin tapahtuman järjestäjän tulee myös huolehtia siitä, että tapahtumassa säilyy järjestys. Hänen on esimerkiksi asetettava tehtävään yksi tai useampi kortillinen järjestyksenvalvoja, tai vaihtoehtoisesti huolehdittava järjestyksen säilymisestä muulla tavoin.

Miittien tapahtumapaikka

Miittien tapahtumapaikka on valittava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai muulle liikenteelle.  Jos tarkoituksena on tehdä pyörillä joitakin taitotemppuja, niin tällöin paikan tulee ehdottomasti olla muulta liikenteeltä suljettu. Tapahtumasta voi myös aiheutua meluhaittoja, joista tulisi ilmoittaa etukäteen kaupungin tai kunnan ympäristönsuojeluun. 

Kokoontumisten turvallisuudessa puutteita 

Nuorten mopokokoontumisilla on pitkä historia ja etenkin viime vuosina älylaitteet ovat entisestään helpottaneet ja nopeuttaneet ison porukan koolle kutsumista.  Auto- ja mopomiitit järjestetäänkin nykyään yleensä ilman mitään ennakkovalmisteluja ja -suunnitelmia. Tällöin muun muassa tärkeät turvallisuusseikat saattavat unohtua. Lisäksi tapahtuma-alueella asuvia tai siellä liikkuvia ei välttämättä muisteta huomioida.

On myös tutkittu tosiasia, että ryhmäpaine vaikuttaa etenkin nuorten liikennekäyttäytymiseen: vaikutteita otetaan toisilta niin hyvässä kuin pahassa, mikä näkyy usein varsinkin tämän kaltaisissa tapahtumissa: esimerkiksi toukokuussa Haminassa kaksi parikymppistä miestä loukkaantui vakavasti yhteentörmäyksessä ja heidät kuljetettiin sairaalaan kriittisessä tilassa.

Turvallinen miitti on onnistunut miitti

Tapahtuman koolle kutsuja tai järjestäjä on aina vastuussa tapahtumasta, ja siitä, ettei siellä rikota lakia. Järjestyksen on säilyttävä koko tapahtuman ajan, muu liikenne ei saa vaarantua eikä ympäristölle aiheutua meluhaittaa. Poliisin tavoitteena on, että kaikki yleisötilaisuudet ovat osallistujilleen turvallisia. Onnistuneista ja ongelmitta sujuneista tapahtumista jää kaikille parempi mieli. 

Myös vanhempien olisi hyvä tutustua yleisötilaisuuksien järjestämisohjeisiin ja kannustaa nuoria noudattamaan niitä. Näin nuoret oppivat myös ottamaan vastuuta itsestään ja muista tulevaisuutta varten. 

Ohjeita tapahtumien järjestämiseen sekä ilmoituslomakkeen löydät poliisin nettisivulta. Lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen nettisivuilta löydät ohjeet ja lomakkeet pelastussuunnitelmien tekemiseen. Neuvoa voit kysyä myös paikalliselta poliisilta tai poliisin valtakunnallisesta neuvontapalvelusta puhelinnumerosta 0295 419 800, arkisin klo 8:00-16:15.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: 

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Liikenne Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uutinen
Itä-Suomen poliisilaitos
liikenne
mopoilu
nuoret
prosessit
tapahtumat
turvallisuus