Polisen vill påminna: Fokusera på att köra, kom ihåg att alla ska använda säkerhetsbälte

15.9.2021 13.12
Nyhet

Under perioden mellan den 16 och 22 september 2021 kommer polisen att intensivövervaka användningen av säkerhetsutrustning och faktorer som orsakar ouppmärksamhet i trafiken, exempelvis användning av mobiltelefon under körning.

Under övervakningen tisdagen den 21 september firas dagen utan dödsfall i trafiken i Europa. Målet är att det ska finnas minst en dag om året då ingen dör på vägarna i Europa.

Övervakningen är en del av det sameuropeiska övervakningstemat Focus on the Road och Safety Days, som leds av nätverket för trafikpoliser i Europa Roadpol.

När man kör gäller det att fokusera på att köra

I samband med övervakningen av ouppmärksamhet övervakas alla aktiviteter som påverkar fokus under körningen eller observation av den övriga trafiken. 

- Vanligtvis beror ouppmärksamhet i trafiken på att föraren använder telefonen under körningen. Europeiska kommissionen uppskattar att ouppmärksamhet är en riskfaktor i 10–30 procent av alla trafikolyckor, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen.

Kallio påminner om att föraren av ett motordrivet fordon inte får använda en kommunikationsapparat under körning, det vill säga när fordonet är i rörelse, så att hen håller apparaten i handen. Detsamma gäller även spårvagnsförare.

Sanktionen för försummelse av denna bestämmelse är antingen en avgift för trafikförseelse på 100 euro eller 12 dagsböter beroende på omständigheterna kring gärningen. I båda fallen räknas gärningen till så kallade upprepade förseelser som påverkar körrätten.

Säkerhetsbälten ska användas även i baksätet och i skåpbilar

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor uppskattar att i vägtrafikolyckor med dödlig utgång skulle ungefär var tredje ha kunnat överleva olyckan, om de hade använt säkerhetsbälte.

Enligt Kallio är det positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt att användningen av säkerhetsbälte har ökat under de senaste åren. 

Enligt Trafikskyddets uppföljningsstudie händer det fortfarande alltför ofta att säkerhetsbältet inte används särskilt i tätorter och speciellt på baksätet i personbilar samt i skåp- och lastbilar. Säkerhetsbältet används av 89 procent av de passagerare som sitter på baksätet i personbilar och av 78 procent av dem som reser i skåpbilar.

– Vid en kollision i tätortshastighet löper en passagerare utan säkerhetsbälte på baksätet en tredubbel skaderisk jämfört med en passagerare som använder säkerhetsbälte, säger Kallio.

Upplysning, övervakning och sanktioner som medel

Enligt Heikki Kallio är polisens medel för att öka användningen av säkerhetsbälte enkla: övervakning, utfärdande av sanktioner och upplysning. 

I år har 3 600 avgifter för trafikförseelser på 70 euro utfärdats för försummelse att använda säkerhetsbälte och 4 900 avgifter för trafikförseelser på hundra euro för användning av en kommunikationsapparat (i allmänhet mobiltelefon) under körning.

Barn som är yngre än 3 år ska alltid sitta i en säkerhetsanordning

Efter att den nya vägtrafiklagen trädde i kraft (1.6.2020) ska säkerhetsbälte användas i alla bilar som har säkerhetsbälte installerat. 

Bestämmelsen om transport av ett barn under 3 år ändrades så att ett barn under 3 år aldrig får transporteras i en personbil, skåpbil eller lastbil utan en säkerhetsanordning.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
polisinrättningar
säkerhetsanordningar
trafikdödade
trafikövervakning