Poliisi odottaa retkeilybuumin jatkuvan - Länsi-Uudellamaalla on vahvistettu erävalvonnan osaamista ja yhteistyötä

11.5.2021 15.04
Uutinen
Poliisi katsoo kiikareilla lammelle Nuuksion kansallispuistossa.

Innostus luonnossa liikkumiseen sai viime vuonna pontta koronaepidemian myötä. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella panostetaan erävalvonnan osaamiseen, ja koulutettuja eräpoliiseja on nyt aiempaa enemmän. Kesällä valvontaa tehdään yhteistyössä asiantuntijakumppaneiden kanssa. Yhdessä Metsähallituksen kanssa jatketaan yhteistyötä positiivista palautetta saaneessa Retkiratsiassa.

Länsi-Uudellamaalla on 12 eräpoliisia

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on tällä hetkellä 12 eräpoliisia. Käytännössä titteli tarkoittaa erikoisosaamista, jota hyödynnetään valvonnassa perinteisen poliisityön rinnalla. 

− Erävalvontaan koulutusta saaneet poliisit tekevät alueellamme aiempaa enemmän suunnitelmallista erä-, metsästys- ja kalastusvalvontaa sekä itsenäisesti että yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näkyvällä valvonnalla halutaan suojata luontoarvoja, lisätä luonnossa liikkujien viihtyisyyttä ja turvallisuutta, mutta myös toisaalta ennalta ehkäistä ja paljastaa rikkomuksia ja rikoksia, jotka usein liittyvät esimerkiksi metsästykseen tai kalastukseen. Kyseiset rikostyypit ovat tyypillisesti piilorikollisuutta ja tulevat harvoin esille ilman paljastavaa valvontaa, ylikomisario Aapo Isoaho kertoo.  

Eräpoliisit tekevät valvonnassa suunnitelmallista yhteistyötä Metsähallituksen erävalvonnan, Suomenlahden merivartioston, Suomen riistakeskuksen, paikallisten riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen sekä alueellisen kalastuksenvalvonnan kanssa.

Poliisin ja Metsähallituksen yhteinen Retkiratsia järjestetään uudelleen 15.5.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos ja Metsähallitus järjestivät lokakuussa 2020 ensimmäisen yhteisen valvontatempauksen Nuuksion kansallispuistossa. Retkiratsian nimellä toteutetussa valvonnassa poliisin eräyhdyshenkilöistä, Metsähallituksen erätarkastajasta ja asiakaspalveluväestä koostunut partio liikkui kansallispuistossa ja muistutti retkeilijöitä hyvistä retkeilytavoista.

− Valvonta koettiin mainioksi yhteistyön muodoksi, ja kun myös retkeilijöiltä saatu palaute oli positiivista, sovimme jo syksyllä yhteistyön jatkamisesta, Isoaho iloitsee.

Seuraava Retkiratsia järjestetään lauantaina 15.5. Tavoite on sama kuin viime vuonna: jakaa tietoa ja taata kaikille retkeilijöille turvallinen kokemus luonnossa. 

− Syksyn Retkiratsiassa ja poliisin tämän vuoden puolella jo tekemässä erävalvonnassa on huomattu, että pääosa retkeilijöistä tuntee retkietiketin ja luonnossa liikkumiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Roskaamisen, meluamisen ja luvattomien nuotioiden kaltaisia lieveilmiöitäkin kuitenkin esiintyy, ja niitä haluamme läsnäolollamme kitkeä pois, Isoaho jatkaa.

Metsähallitus kiittää poliisia hyvästä yhteistyöstä.

− Yhteistyömme poliisin kanssa on saanut retkeilijöiltä paljon kiitosta. Valvonnalla ja opastamisella saamme huolimattomuudesta tai hölmöilystä johtuvia lieveilmiöitä vähennettyä. Kansallispuistoissa ja muissa retkeilykohteissa tulee perehtyä alueen omiin sääntöihin, sekä kunnioittaa niin luontoa kuin kanssaretkeilijöitä, lisää erikoissuunnittelija Joel Heino Metsähallituksesta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Uusimaa Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
yleinen järjestys