Polisen har satsat på övervakning av tung trafik

16.4.2021 10.10
Nyhet

Övervakningen av tung trafik är ett av de områden polisen fokuserar på i trafikövervakningen. Förutom säkerhetsfrågorna är övervakningen av tung trafik viktig också med tanke på grå ekonomi, eftersom skadan grå ekonomi orsakar enbart i samband med tung trafik beräknas vara omkring 500 miljoner euro om året.

Enligt polisöverinspektör Hannu Kautto, som vid Polisstyrelsen ansvarar för polisens trafikövervakning, ökade polisens övervakning av tung trafik år 2020 med över 8 000 övervakningstimmar i jämförelse med år 2019. I jämförelse med år 2015 var ökningen ca 16 000 övervakningstimmar.

– Den ökade övervakningen ledde till att allt fler förseelser avslöjades. Prestationerna och påföljderna ökade särskilt beträffande kör- och vilotidskontrollerna, de tekniska vägkontrollerna och fordonsvägningarna och de överviktsavgifter som påfördes utgående från dem, berättar Hannu Kautto.

År 2020 utfördes 27 procent fler fordonsvägningar än året innan. Antalet överlastavgifter som ålades som en följd av det ökande antalet vägningar, ökade med 20 procent.

Kontrollerna av den tunga trafiken blir allt mer krävande

Antalet kontrollerade fordon ökade inte i riktigt samma förhållande som det växande antalet övervakningstimmar. 

– Antalet objekt som ska granskas vid kontrollen av ett tungt fordon har ökat och kontrollerna blir allt mer krävande i och med att fordonens teknologi utveckas och lagstiftningen ändras. Detta har ofrånkomligen lett till att kontrollen av ett enskilt fordon eller ekipage är mer tidskrävande än tidigare, säger Kautto. 

Polisen säkrar kompetensen beträffande den tunga trafiken genom aktiv utbildning

Enligt Kautto kräver ändringarna allt mer kunnande och utveckling av övervakningsmaterialet.

 – Att arbeta med övervakning av tung trafik i en miljö som blir allt mer komplicerad och ständigt ändras, kräver kontinuerlig kompetensutveckling av personalen.  Övervakarna behöver allt mångsidigare specialkompetens, dessutom behövs aktivt nätverkande och samarbete med olika myndigheter och andra aktörer, betonar Kautto.

Att säkra tillräckligt kunnande om tung trafik är ett områden polisen särskilt har uppmärksammat. För att upprätthålla övervakarnas yrkeskompetens ordnadas årligen ett stort antal specialkurser med fokus på övervakning av tung trafik. Kurserna genomförs som flerformsundervisning och även under coronatiden har vi kunnat genomföra aktuella kompetensuppdateringar bland annat om avslöjande av manipulering av utsläpp och digiskrivare. 

För utbildningarna ansvarar polisens riksomfattande styrningsfunktion för tung trafik och Polisyrkeshögskolan, dessutom deltar experter från olika myndigheter (bl.a. Traficom, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes).  Vi har också ett aktivt utbildnings- och övervakninssamarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet enligt särskilda planer.
I år ordnas flera intensifierade övervakningar av tung trafik med såväl övervakning av trafiksäkerheten som bekämpning av transportbrottslighet och grå ekonomi.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
grå ekonomi
tung trafik
övervakning