Polisen är förberedd på att övervaka begränsingarna av rörelsefriheten

Utgivningsdatum 25.3.2021 11.19
Nyhet

Polisen förbereder sig för sin del att begränsningar av rörelsefriheten tas i bruk. Övervakningen av begränsningarna skulle skötas med polisens tillgängliga resurser. Målet med övervakningen är att begränsningarna efterföljs så omfattande som möjligt.

- Polisens övervakningsorganisationer skulle upprättas i Helsingfors, Östra Nylands och Västra Nylands polisinrättningars område samt vid polisinrättningen i Sydvästra Finland för att övervaka begränsningarna av rörelsefriheten. Till övervakningsuppgifterna flyttas poliser främst från övervaknings och larmfunktioner samt trafikövervakningen. Övervakningen skulle skötas med i tjänstvarande poliser och en stor del av övervakningen skulle möjliggöras genom övertidsarbete. Vår utmaning är att på kort varsel frigöra tillräckligt med poliser från andra uppgifter till övervakningsuppgiften, konstaterar polisdirektör Sanna Heikinheimo från Polisstyrelsen och påpekar att Finland har minsta mängden poliser per capita i Europa. 
För att övervaka begränsningarna av rörelsefriheten skulle man i princip inte begära handräckning från andra myndigheter, som till exempel från Försvarsmakten för att övervakningen förutsätter användning av polisbefogenheter. Man har dock förberett sig på att be om handräckning ifall man skulle behöva handräckning från fall till fall.

Prioritering av uppgifter

Trots den tidsbegränsade övervakningsuppgiften måste polisen också hela tiden sköta alla andra lagbestämda uppgifter - larmuppgifterna, brottsutredning och tillståndsförvaltningen. Övervakningen av begränsningarna av rörelsefriheten skulle inte inverka på skötseln av brådskande larmuppgifterna. - Bland annat på grund av den brådskande tidtabellen har man inte planerat att rekrytera nya poliser. Till riskgrupperna tillhörande pensionärer kan inte användas till övervakningen av rörelsebegränsningarna, fortsätter Heikinheimo.

Övervakningsoperationen kunde också inverka på brottsutredningen och kunde förlänga utredningstiderna på ärendena under utredning.

Efterföljande av rörelsebegränsningarna skulle övervakas dygnet runt. Enligt regeringens proposition kunde polisen begära en förklaring till varför människorna rör sig på begränsningsområdet. Förklaring kunde vara skriftlig eller muntlig.

-  Lagpropositionen innehåller flera punkter enligt vilka man skulle ha rätt att röra sig. Enligt den färska lagproportionen kan man inte ännu ge en uttömmande lista på vad som anses som nödvändig grund för att röra sig på området, men polisen skulle vid övervakning bedöma grunderna från fall till fall.

I praktiken skulle polisen inta ha möjlighet att stanna alla som rör sig. - Corona stoppas inte enbart av polisens övervakning. Vi sköter nog vår del, men genom ansvarsfullt beteende inverkar vi alla, att spridningen av Coronapandemin stoppas, säger Heikinheimo.
I första hand skulle polisen sträva till att sköta övervakningen genom råd, uppmaningar och befallningar, men vid behov skulle också utfärdas böter, säger Heikinheimo. I regeringens proposition konstateras, att polisen kunde utfärda böter för brytande av rörelsebegränsningarna och ordningsbot på 40 euro för underlåtenhet att använda ansiktsmask.

- Det är bra att det finns klara påföljder för brytande av begräsningarna.
Polisen skulle regelbundet ge information om sin övervakning bland annat genom polisens sociala medier och www-sidor. Genom ibruktagande av  beredskapslagens 106 § kommer samarbetet mellan ministeriets och statsrådets kanslis kommunikation vara oavbruten så att kommunikationen är så tydlig som möjligt och når människorna bra.

- Polisen följer noggrant behandlingen av lagpropositionen och speciellt det, vilken form lagen får i riksdagsbehandlingen. Om det kommer begräsningar så är vi redo, avslutar Heikinheimo.