Poliisi suoritti tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna

24.8.2021 10.10
Uutinen

Poliisi on valvonut metsästyksen aloittamista tehostetusti 20. - 22.8.2021 yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Poliisi suoritti tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna 20. - 22.8.2021 yhteistyössä muiden viranomaisten, mm. Rajavartiolaitoksen, Riistanhoitoyhdistysten sekä Metsähallituksen erävalvojien kanssa koko maassa. Valvontaa painotettiin paikallisesti ja alueellisesti keskeisiin teemoihin, Itäisessä Suomessa erityisesti karhunmetsästykseen, ja muualla maassa pääasiassa sorsan metsästykseen. Valvonnan kohdentamisella oli tavoitteena saavuttaa vaikuttavuutta mahdollisimman suureen osaan metsästäjistä sekä antaa tietoa poliisin toiminnasta myös muille kansalaisille. 

Poliisi on valtakunnallisesti käyttänyt valvontaan yhteensä 883 työtuntia, eli hieman yli 110 henkilötyöpäivää. Valvonnasta tiedotettiin aktiivisesti sekä paikallisesti että sosiaalisessa mediassa, ja vaikka sää aiheutti paikoin haasteita valvonnalle, tavoitettiin kohtaamisten kautta kuitenkin 611 metsästäjää.

Poliisi kirjasi valvonnan yhteydessä 20 huomautusta, yhden rikesakkomääräyksen, kaksi sakkovaatimusta ja yhden rikosilmoituksen. Yleisin nimike oli metsästysrikkomus. Lisäksi poliisi on hallinnollisina toimenpiteinä aloittanut kaksi ampuma-aselupien hallussapitoon liittyvää selvitystä.

Valtakunnallisesti voidaan todeta, että pääsääntöisesti metsästäjät noudattavat metsästyslain säännöksiä erittäin hyvin, ja valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä ja lieviä. Vakavia laiminlyöntejä tai rikoksia ilmeni vain yhdessä tapauksessa, jossa metsästäjä oli kuljettanut rekisteröimätöntä mönkijää yleisellä tiellä alkoholin vaikutuksen alaisena, ilman kypärää, ampuma-ase suojaamattomana ja lataamattomana sylissä ja riistanhoitomaksukin oli jäänyt suorittamatta. Henkilöä epäillään rattijuopumuksesta sekä metsästysrikkomuksista.

Poliisin tehostettu valvonta on saanut kiitosta paitsi yhteistyöviranomaisilta, myös metsästäjiltä. Viranomaisyhteistyönä toteutettu erävalvonta ja siitä tiedottaminen oli tehokasta ja vaikuttavaa, ja valvonta koettiin laajasti positiiviseksi ja tarpeelliseksi tehtäväksi. Poliisihallitus kiittää metsästäjiä, yhteistyötahoja sekä poliisilaitoksia onnistuneesta valvontateemasta. 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta
Poliisihallitus
erävalvonta
karhu
metsästys
poliisilaitokset
pyynti
sorsalinnut
valvonta