Poliisi teki katuvalvonnan teemaviikon aikana lähes 500 lastensuojeluilmoitusta

Julkaisuajankohta 12.6.2024 13.16
Uutinen
Kaksi virkapukuista henkilöä.

Poliisilaitokset toteuttivat tehostettua katu- ja päihdevalvontaa koulujen päättymisviikolla. Valvonnan erityisenä kohderyhmänä olivat alle 18-vuotiaat nuoret.

Koulujen päättymisviikolla nuoret perinteisesti kokoontuvat isoin joukoin ja kokoontumisiin liittyy usein päihteiden käyttö ja sen mukanaan tuomat lieveilmiöt. Valvonta toteutettiin pääosin näkyvän valvonnan kautta puuttumalla kaikkien päihteiden käyttöön ja hallussapitoon.   

Kuten paikallispoliisit ovat jo aiemmin tiedottaneet, koulujen päättymisviikonlopun osalta nuorison juhlinta sujui pääosin hyvin. Viikonlopun valvonnan aikana hävitettiin alkoholia 1 168 litraa, joka on vuoteen 2023 verrattuna lähes neljännes vähemmän. Tuosta määrästä noin 200 litraa oli väkeviä juomia, joten suurin osa oli miedompia juomia, kuten olutta ja siideriä. 

Teräaseita mukana valitettavan usein

Poliisin havaintojen perusteella nuorilla on nykyisin valitettavan usein hallussaan myös teräaseita tai muita toisten vahingoittamiseen soveltuvia esineitä. Viikonlopun aikana tästä syystä kirjoitettiin muistutuksia yhteensä 16 kappaletta, joten jonkin verran teräaseita löytyi. 

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin koko viikon valvonnan aikana yhteensä 482 kappaletta.

- Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vielä viime vuosikymmenellä vastaavan valvontajakson aikana jopa 700–1 200 kappaletta. Tämän vuoden luvussa kasvu edelliseen vuoteen on varsin maltillinen, 40 kpl, eikä vuosien takaisiin lukuihin ole onneksi palattu, kertoo poliisitarkastaja Tuomo Korhonen Poliisihallituksesta.

Huumausaineita myös alaikäisillä

Koko valvontaviikon aikana eri asteisia huumeisiin liittyviä rikosepäilyjä kirjattiin yhteensä 140. Alaikäisiä huumausainerikoksista epäiltyjä nuoria tavattiin tästä määrästä kaikkiaan 19 kappaletta. Poliisin takavarikkoon päätyi tavallisimmin kannabista ja amfetamiinia. 

- Tänä vuonna koulujen päättymisviikonlopun valvonnan painopisteenä olivat alle 18-vuotiaat ja valvontaa pyrittiin toteuttamaan pääosin näkyvänä valvontana. Tämä selittää paljastuneiden huumerikosten määrän puolittumisena verrattuna viime vuoteen, Sjöblom arvioi.

- Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää osoittaa, että poliisi on kansalaisten turvana ja kuitenkin samalla myös puuttuu erilaisiin rikkeisiin. Tämä pitää yllä luottamusta poliisiin ja parhaimmillaan vaikuttaa myös ennalta estävästi, toteaa Sjöblom.

Vastuu lapsista ja nuorista on aina huoltajilla

Valvontaa tehtiin useilla alueilla yhdessä Nuoriso- ja sosiaalitoimen sekä Aluehallintoviraston kanssa. Ilman toimivaa ja hyvää viranomaisyhteistyötä tilastot voisivat näyttää vielä paljon huonommilta. Myös valtaosa huoltajista on toiminut oikein, ja he ovat noutaneet väsähtäneet nuorensa kotiin poliisin pyynnöstä. 

- Vastuu lapsista ja nuorista sekä heidän tekemisistään on aina heidän huoltajillaan, tätä ei voi olla korostamatta liikaa, Korhonen toteaa. 

Rikoksiin syyllistyneitä alle 18-vuotiaita tavattiin koulujen päättymisviikonloppuna kaikkiaan 341 henkilöä, joista 64 oli alle 15-vuotiaita. 

Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta