Poliisi valvoi raskasta liikennettä Itä-Suomessa kaksi vuorokautta putkeen

Julkaisuajankohta 17.5.2024 13.09
Uutinen

Itä-Suomen poliisi valvoi raskasta liikennettä tiistaista 14.5.2024 kello 18 alkaen torstaihin 16.5.2024 kello 18 saakka poliisin valtakunnallisten vuoden 2024 valvontateemojen mukaisesti.

Valvonnassa kiinnitettiin erityistä huomiota ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä ylikuormiin. Lisäksi ammattiliikenteen valvontaan liittyy harmaan talouden torjunta. 

Liikennevalvonnan yhteydessä valvottiin myös ulkomaalaisten maassa oleskelun lainmukaisuutta. Ulkomaalaisvalvonta on poliisin lakisääteinen tehtävä, ja sitä suoritetaan myös osana raskaan liikenteen valvontaa. 

Kuljettajilla ja ajoneuvoissa asiat olivat pääsääntöisesti kunnossa

Kahden vuorokauden aikana Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella tarkastettiin yhteensä 208 raskasta ajoneuvoa. Seuraamuksia jaettiin 53 kotimaisille ajoneuvojen kuljettajalle ja yhdelle ulkomaalaiselle. Tarkastuksiin sattui yhteensä 18 ulkomaalaista ajoneuvoa.

Lähtökohtaisesti asiat olivat kunnossa kuljettajilla ja ajoneuvoissa. Yhtään rattijuoppoa tai ylinopeutta ajanutta ei tavattu valvontajakson aikana. Turvavyötkin olivat kiinni yhtä lukuun ottamatta.

Suurimmat puutteet havaittiin ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä ajopiirturien käytössä. Näistä jouduttiin kirjaamaan 24 kuljettajalle seuraamus. Eniten oli ajo- ja lepoaikarikkomuksia.

Toiseksi eniten huomautettavaa löytyi kuorman varmistamisesta. Tällaisia tapauksia löytyi kaikkiaan 12. Ylikuormia löytyi valvonnassa kolme kappaletta. 

Kuljetuksissa tarvittavista asiakirjoista löytyi neljällä huomautettavaa. Ajo-oikeudettomia ei tavattu yhtään.

Valvonnan yhteydessä tarkastettiin 16 ulkomaalaisen maassaolon edellytykset. Asiat olivat kaikilla kunnossa.

Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista vuonna 2024, ja se kuuluu poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin.

Valvonta oli osa Euroopan laajuista ROADPOL:n Operation Truck & Bus -valvontateemaa.

17.5.2024 klo 13.24 Korjattu kirjoitusvirhe otsikossa.

Etelä-Savo Itä-Suomen poliisilaitos Liikenne Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Uutinen