Poliisi valvoi ulkomaalaisten työntekijöiden maassa oleskelun edellytyksiä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaisuajankohta 18.11.2022 8.57
Uutinen

Ulkomaalaisten työntekijöiden asiat oli pääosin kunnossa viranomaisten valvomilla työpaikoilla. Työnantajilla on vastuu tarkistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus.

Viikolla 45 Oulun poliisilaitos valvoi parturiliikkeitä, ravintoloja, autopesuloita ja -korjaamoja sekä hierontayrityksiä yhdessä aluehallintoviraston ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Valvonnassa viranomaiset keskittyivät selvittämään työssä tavattujen muiden kuin Suomen kansalaisten maassa oleskelun edellytyksiä ja oikeutta työskentelyyn. Erityisesti viranomaiset kiinnittivät huomiota siihen, nouseeko tarkastuskäynneillä esiin asioita, jotka viittaavat ihmiskauppa- ja sen lähirikoksiin.

Valvotuissa työpaikoissa olivat asiat pääosin kunnossa

Poliisi tarkasti yhteensä 31 eri kohdetta. Sievissä sijaitsevassa valvontakohteessa poliisi tapasi auton kuljettajan, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Yhdelle henkilölle poliisi antoi tiedoksi haasteen muuntorangaistusta koskevaan oikeudenkäyntiin. Kajaanissa poliisi tapasi ilman työnteko-oikeutta työskennelleen työntekijän, jolle se kirjoitti asiassa rangaistusvaatimuksen. Lisäksi työnantajan osalta asiassa on ilmoitettu Maahanmuuttovirastolle mahdollisen työnantajan seuraamusmaksun määräämiseksi. Oulussa sijaitsevassa valvontakohteessa poliisi tapasi etsintäkuulutetun vankilaan passitettavan henkilön.

Oulun alueella toimivia parturiliikkeitä poliisi valvoi yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Suurimmassa osassa tarkastettavista liikkeistä työskenteli ainoastaan yrittäjä. Osassa liikkeistä, joissa oli työntekijöitä, viranomaiset löysivät huomauttamista työvuoroluettelon laatimisessa ja esillä pidossa.

Viranomaisten tarkastelemat asiat olivat pääpiirteittäin kunnossa jokaisessa kohteessa, ja valvontaan suhtauduttiin myönteisesti. Se sujui hyvässä yhteishengessä sekä valvottavien että heidän työnantajiensa kanssa. Poliisi kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Oleskeluluvan tarve riippuu työntekijän kansalaisuudesta

Ulkomaalaisella henkilöllä on oltava maassa oleskeluun joko määräaikainen tai pysyvä lupa.

Oikeus tehdä ansiotyötä Suomessa määräytyy myös kansalaisuuden mukaan: Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa. Vastaava oikeus on myös Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla. Edellä mainittujen kansalaisten on rekisteröitävä oleskelulupansa maassa oleskelun kestäessä yli kolme kuukautta. Muiden maiden kansalaisilta vaaditaan lähtökohtaisesti työntekijän oleskelulupa.

Työnantajalle koituu seuraamuksia luvattomasta työntekijästä

Jos työnantaja on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen, on hänen maksettava seuraamusmaksu, jonka suuruus on vähintään 1 000 euroa ja enintään 30 000 euroa. Näin määrätään työsopimuslain 11 a -luvun 3. pykälässä. Seuraamusmaksun suuruutta määritettäessä otetaan huomioon työnantajan menettelyn tahallisuus ja toistuvuus, muut työsuhteen syntyolosuhteet ja sen ehdot sekä työntekijöiden lukumäärä.

Kainuu Kajaani Oulu Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Rikokset ja tutkinta Sievi Uutinen