Poliisijohtajan virkaan esikunnan päälliköksi on nimitetty Janne Paavola

Julkaisuajankohta 4.12.2023 14.57
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Janne Paavolan Poliisihallituksen esikunnan päällikkönä toimivan poliisijohtajan virkaan 1.2.2024 lukien.

Paavola on toiminut esikunnan päällikön tehtävässä sijaisena aikaisemmin lähes kolmen vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut laillisuusvalvonnan vastuualueen esimiestehtävässä, jota hän on hoitanut poliisiylitarkastajana Poliisihallituksen esikunnassa vuodesta 2014 lukien. Paavolalla on myös aikaisempaa kokemusta valtakunnallisia vastuita sisältäneistä esimies- ja johtamistehtävistä poliisin ylijohdon neuvottelupäällikkönä neljän vuoden ajalta. Lisäksi Paavola on toiminut poliisin Länsi-Suomen lääninjohdon palveluksessa esikunnan sekä hallintoyksikön päällikön tehtävissä yli kahdeksan vuoden ajan.

Poliisijohtaja toimii Poliisihallituksen esikunnan johtajana. Poliisihallituksen esikunnassa on johdon tuen, laillisuusvalvonnan ja viestinnän vastuualueet sekä lisäksi tiedonhallinnan vastuualue, jonka ohjauksessa toimii poliisin valtakunnallisia toimintoja tuottava tietopalvelukeskus.

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen