Poliisin, Rajavartioston sekä Tullin yhteinen maaliikenteen valvonta 15.6.-16.4.2021

19.4.2021 15.50

Poliisi, rajavartiosto ja tulli suorittanut yhteistyössä maaliikenteen valvontaa.

Oulun poliisilaitos, Länsi-Suomen Merivartiosto sekä Tulli  toteuttivat maaliikenteeseen kohdistuneen valvonnan 15.-16.4.2021 VT4:llä. Valvonta kohdennettiin erityisesti raskaaseen / ammattimaiseen liikenteeseen.

 

Valvontaiskuun osallistui partioita Oulun poliisilaitoksen liikenneyksiköstä Oulusta ja Kuusamosta, sekä Länsi-Suomen Merivartiostosta ja Tullista. Yhteensä tarkastettiin 77 kpl raskasta ajoneuvoyhdistelmää, joista ulkomaisia ajoneuvoyhdistelmiä 64 kpl. Lisäksi tarkastettiin henkilö- ja pakettiautoja.

 

Tulli takavarikoi nuuskaa yhteensä 86,056 kg. Lisäksi ulkomaisesta raskaasta ajoneuvoyhdistelmästä toteutettiin ylimääräisten tupakkatuotteiden haltuunotto. Raskaan liikenteen sakkoja kirjattiin 12 kpl liittyen ajo- ja lepoaikoihin, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvon kuntoon liittyen. Lisäksi annettiin 1 kpl liikennevirhemaksu sekä 5 kpl huomautuksia. Tulli teki ajoneuvojen polttoainetarkastuksia 57 kpl ja Länsi-Suomen Merivartiosto ulkomaalaissäädöksiin liittyviä tarkastuksia 70 kpl

 

Valvonnassa ilmeni yksi epäilty rattijuopumus henkilöautolla mutta lopullisessa tarkkuusalkometripuhallutuksessa tulos jäi alle rangaistavuuden. Kaikki tarkastukseen pysäytetyt ajoneuvojen kuljettajat puhallutettiin.

 

Raskaalle liikenteelle kirjoitettujen seuraamusten lisäksi valvontaiskun aikana kirjoitettiin sakkoja 3 kpl ylinopeuksia, joista kahden kuljettaja syyllistyi vakavaan piittaamattomuuteen ja heidät määrättiin ajokieltoon. Kolmas ylinopeuteen syyllistynyttä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hänet myös määrättiin ajokieltoon. Valvonnassa paljastui myös 1kpl kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

 

PTR-maaliikennevalvontaa tullaan toteuttamaan myös jatkossa.

 

Oulun poliisilaitos
liikenne
tavaraliikenne