Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö avainasemassa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa 

Julkaisuajankohta 13.9.2023 9.24
Uutinen

Hallitusohjelman tuki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyön kehittämiselle vahvistaa yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta. Kaikki kolme viranomaista pitävät tukea tärkeänä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kehittämiselle. PTR-yhteistyöllä vastataan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin tehokkaasti. 

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminnan tarkoituksena on torjua erityisesti rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Yhteistyön avulla pystytään reagoimaan nopeasti myös uusiin ilmiöihin muuttuneessa toimintaympäristössä. 

- Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen välisellä PTR-yhteistoiminnalla on pitkät perinteet. Yhteistyön tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja edistää rikosvastuun toteutumista. PTR-yhteistyö on ollut viime vuosina systemaattisen tarkastelun ja kehittämisen kohteena. Kehityksen ajurina on toiminut muuttuva toimintaympäristö ja yhä kasvavat vaatimukset PTR-viranomaisten toiminnalle sekä muun muassa kansainväliset velvoitteet, eritoten matkustajatietojen käsittelyä koskevat EU-velvoitteet. Kehitystyön jatkaminen on tärkeää ja on hienoa, että tarve on huomioitu myös hallitusohjelmassa, toteaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallituksesta.

Kansainvälinen rikoskenttä muuttuu ja teknologian kehitys haastaa viranomaisia uudella tavalla. PTR-viranomaisten kyvykkyys torjua ennalta näitä ilmiöitä takaa yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden.

– PTR-yhteistyö luo mainiot puitteet vastata kattavasti yhteiskunnan kehityksen myötä vaikeutuviin haasteisiin. Tullin näkökulmasta PTR-yhteistyö on tuloksellista ja kitkatonta. On erinomaista, että PTR-viranomaisten eli poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen toiminnan edellytykset halutaan varmistaa. Näin on vain tehtävä jokaisen kolmen osalta, jotta PTR-yhteistyö tuottaa maksimaalisesti turvallisuutta, painottaa Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen.

– Tiivis PTR-yhteistyö on suomalainen kummajainen, mutta erinomaisen hyvä sellainen. Yhteistyötä on aina uudistettu ajassa. Tällä hetkellä Suomen turvallisuusympäristö on muutoksessa, mutta myös PTR-yhteistyötä on viritetty sen vaatimusten mukaisesti. PTR-rakenteet ovat hyvässä iskussa hallitusohjelman toimeenpanemiseksi, Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Pasi Kostamovaara toteaa.

PTR-viranomaisten toimivaltuuksien kokonaisuus tukee yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta

PTR-yhteistyön toimintaedellytyksistä ja toimivaltuuksista huolehtiminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Kaikilla kolmella PTR-viranomaisella on toimivaltuudet rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtävät liittyvät Tullin osalta ns. tullirikoksiin ja Rajavartiolaitoksen osalta ihmisten rajanylittämiseen, poliisilla on taas mahdollisuus torjua yleisesti kaikkia rikoksia.

PTR-yhteistyön kehittäminen edelleen tukee vahvasti suomalaisen yhteiskunnan sisäistä turvallisuutta. 

Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen