PTR-maaliikennevalvonta, mitä se on?

Julkaisuajankohta 16.5.2022 8.24
Uutinen

Oulun poliisilaitos, Tornion Tulli sekä Länsi-Suomen Merivartiosto ovat suorittaneet maaliikennevalvontaa yhdessä jo pidemmän aikaa. Valvonnassa kyseiset viranomaiset keskittyvä yhteistyössä, nimensä mukaisesti, rajat ylittävän maaliikenteen valvontaan. Valvontaiskuissa on kiinnitetty huomiota erityisesti salakuljetusten, veropetosten, huumausainerikosten, ihmiskaupan sekä laittoman maahantulon paljastamiseen. Valvontaa on tehty säännöllisesti ja niissä on paljastettu useita nuuskan salakuljetustapauksia, huumausainerikoksia, rattijuopumuksia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisia sekä henkilöitä on käännytetty maassaolon edellytysten puuttuessa.

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminnalla pyritään puuttumaan erityisesti rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Hyvästä yhteistoiminnasta on kehittynyt vuosien kuluessa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyömuoto. Lakitasoisen taustan yhteistoiminta sai vuonna 2010, jolloin voimaan tuli laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (687/2009, PTR-laki). Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen lakisääteiset tehtävät on tarkoituksellisesti säädetty osittain päällekkäisiksi, mikä luo viranomaisille edellytykset suorittaa tarvittaessa toisen päävastuullisen viranomaisen tehtäviä erikseen sovitulla tavalla. (PTR-yhteistoimintastrategia toimikaudelle 2020-2023.)

Rajat ylittävien ihmisten ja ajoneuvojen määrässä on ollut, koronatilanteen vaihdellessa, suuria vaihteluita viime vuosina. Salakuljetus ei kuitenkaan ole tyrehtynyt tyystin rajoituksista huolimatta, vaan salakuljettajat ovat turvautuneet mitä erilaisimpiin keinoihin esimerkiksi laittoman nuuskan tuomiseksi Suomeen. Rajoitusten poistuttua ovat rajan ylitysten määrät Suomen ja Ruotsin maarajalla normalisoituneet aikaisempiin määriin. Erityisesti Nuuskaa saatetaan tuoda suuriakin määriä kerralla laittomasti Suomeen. Puhumme jopa muutamista sadoista kiloista kerralla tuotuna. Tulli uutisoi, että se takavarikoin vuonna 2021 ennätykselliset yli 9000 kg nuuskaa, josta osa on PTR-maavalvonnassa paljastunutta. Valvonnassa on paljastunut myös törkeitä huumausainerikoksia. Läntinen maaraja on yksi reitti huumausaineiden salakuljettamiseen Suomeen, mistä syystä PTR-maaliikennevalvontaa on suunnattu länsirajalle. Valvonnalla on myös merkitystä liikenneturvallisuudelle, sillä valvonnassa on paljastunut useita törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia, rattijuopumuksia sekä raskaan liikenteen ajo- sekä lepoaikarikkeitä. PTR-maaliikennevalvontaa jatketaan edelleen, sillä tulostenkin valossa sille on tarvetta.