Raahen poliisiasemalla järjestetään lokakuussa koulutusta ampuma-asekouluttajille

24.8.2021 16.03
Uutinen

Oulun poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (ampumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen lauantaina 2.10.2021 kello 09.00 - 16.00.

Koulutuspaikkana toimii Raahen poliisiasema, Kummatinkatu 6, 92150 Raahe. Saapuminen poliisiaseman aulaan klo 8.45, jossa on koulutettavien vastaanotto. Ohjelmassa on tunnin ruokatunti. Poliisiasemalla ei ole ravintolaa.
Koulutukseen otetaan nykyisten kokoontumisrajoitusten perusteella 24 osallistujaa. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden ampuma-asekouluttajaksi hyväksyntä on vanhentumassa.


Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jälkeen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilaitokselta.


Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat; henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistyslain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut ampuma-asekouluttajakoulutuksen. 


Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla [email protected] 24.9.2021 mennessä. Ilmoittautuminen otsikoidaan ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 2.10.2021”.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Yhdistys ja Y-tunnus, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle sekä yhdistyksen laskutusosoite (ensisijaisesti verkkolaskutusosoite)
  • Tiedot siitä laskutetaanko koulutuksesta perittävä koulutusmaksu 31 € (SM:n asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta) yhdistykseltä vai koulutettavalta

Poliisilaitos ilmoittaa koulutukseen hyväksytyille sähköpostitse 27.9.2021.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. 


Osallistujan on koulutustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä.

Oulun poliisilaitos Pohjois-Pohjanmaa Poliisin lupapalvelut Raahe Uutinen
Oulun poliisilaitos
ampuma-alueet
koulutus